Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khácSử ký Thánh Yghêrêgia là cuốn sách nói về lịch sử Hội Thánh từ tạo thiên lập địa cho đến năm 1892. Cuốn sách trình bày cho ta biết đạo chân thật hằng có từ khi Thiên Chúa dựng nên trời đất cho đến ngày tận thế. Như thế, Sử ký Thánh Yghêrêgia thuật lại lịch sử cứu độ từ thời Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn loài, khi con người sa ngã phạm tội, đến việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người chuộc tội cho nhân loại, và lịch sử của Giáo Hội từ biến cố Đức Giêsu chịu chết, sống lại và lên trời cho đến nay. Hiện nay, thư viện Đa Minh chỉ còn giữ cuốn Sử ký Thánh Yghêrêgia tập 1 từ tạo thiên lập đến năm 312 sau Công nguyên với biến cố Constantinô tha đạo. Sách này được tác giả Ravier Mis. AP. Biên soạn và cho xuất bản năm 1892.

Cuốn sách gồm hai phần:

·        Phần thứ I. Từ ông Adam cho đến Đức Chúa Giê-su ra đời, là 4004 năm

·        Phần thứ II. Từ Đức Chúa Giê-su ra đời cho đến nay là 1892 năm

 

Một số hình ảnh “scan”:

 

«
Next
»
Previous