Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác


 

Tập sách này có tựa đề là Sách dẫn dụ kẻ có tội mặc lòng, song le chính ý về sách này làm cho mọi bậc người sinh lòng ái mộ, và yêu chuộng sự nhân đức là sự đáng kinh trọng hơn mọi sự ;  hai là vì chẳng có sự nào khác nào cần, và sinh ích cho hết mọi người cho bằng sự nhân đức : mà thầy Venerabilis đã giải hai điều ấy trong phần thứ nhất và phần thứ hai : còn trong phần thứ ba, thì thầy ấy bẻ các lẽ người ta hay bày đặt, mà chần chừ ăn năn trở lại cùng Chúa, hay phó mình làm tôi kính mến Chúa hết lòng hết sức.

Trong ba phần trước hết, thì thầy Venerabilis có ý soi sáng trí khôn cho thông minh mà làm cho chịu các lẽ ; còn trong phần thứ bốn, thứ năm, thì thầy ấy dẫn cách cho đấng làm người tập tành đi đàng nhân đức cho phải phép ;  mà bởi vì sự nên lành thì tóm lại hai sự ; một là chẳng mắc sự tội ; hai là có sự nhân đức thật, cho nên trong phần thứ bốn thì thầy ấy dẫn cách cho được lánh sự tội, và các tính mê nết xấu là cội rễ mọi sự tội ; và trong phần thứ năm, thì thầy ấy ra mẫu mực cho được tập tành sự nhân đức.

Bộ sách này gồm có bốn quyển:

·     Quyển thứ nhất (1915): Giảng về sự nhân đức là sự tốt lành và sang trọng là dường nào.

·     Quyển thứ hai (1917): Giảng về những ơn lành phần hồn phần xác Đức Chúa Lời hứa ban cho kẻ lành người nhân đức, và cắt nghĩa mười hai ơn cả nhất tùy tòng nhân đức ở đời này.

·     Quyển thứ ba (1918): Giảng về các nhân đức và giải thích những lẽ chính cho đớng làm người được sửa mình đi đàng nhân đức, mà hoa nên người nhân đức thật.

·     Quyển thứ bốn: (chúng tôi không rõ).

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous