Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 


Ơn gọi nên thánh là dành cho tất cả mọi người tín hữu. Công đồng Vaticano II đặc biệt chú trọng và cổ võ mọi người nên thánh, nên trọn lành trong đức mến, để sống một đời sống Ki-tô hữu sung mãn. Ơn gọi nên thánh mời gọi mọi người kết hợp mật thiết với Chúa, sống ơn Chúa ban cách trọn hảo. Cuốn sách Sống và trưởng thành siêu nhiên được cha Nguyễn Văn Liêm O.P. soạn nhằm giúp người tín hữu cảm nếm được sự cao sang, vẻ kiều diễm và sức quyến rũ của đời sống siêu nhiên, qua đó, họ sẽ tha thiết áp dụng những phương tiện sắc bén để làm triển sinh trong đời sống ấy. Cuốn sách nhỏ này được xuất bản tại nhà xuất bản Chân Lý, Sài Gòn năm 1966.

 

Bố cục của cuốn sách gồm 7 phần:

·         Phần thứ I: Sống siêu nhiên bởi ơn thánh

·         Phần thứ II: Sống siêu nhiên bởi các nhân đức

·         Phần thứ III: Trưởng thành bằng phép Thánh Thể

·         Phần thứ IV: Trưởng thành bằng phép Giải Tội

·         Phần thứ V: Trưởng thành bằng sự lập công

·         Phần thứ VI: Trưởng thành bằng sự cầu nguyện

·         Phần thứ VII: Mẹ Maria gương hy sinh để trung thành với ơn thánh

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous