Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác


Sách này tuy là tập sách nhỏ thật, nhưng nó bao hàm ý chính cốt sách mọi sự Đấng Thương yêu đã dạy dỗ ta. Hoặc có ai hỏi rằng: Đấng Thương yêu là ai? Thì sách nhỏ mọn này đáp lại một cách tường tận. Lòng thương yêu Chúa đã thúc giục Người tạo thành nên ta, để ta nhận biết kính mến, làm tôi Người cùng được hưởng mặt Người đời đời chẳng cùng. Ấy là điều đại khái sách này nói về Đấng Thương yêu. Xin độc giả chịu khó bớt ra chút thì giờ mà xem sách nhỏ mọn này, thì chắc độc giả sẽ biết được Đấng Thương yêu là Đấng nào vậy.

Chớ gì hay biết Ơn Đức Chúa Trời, Thiên Đàng yêu thiết trong linh hồn ta, Ơn Đức Chúa Trời, Đấng Thương yêu, việc kẻ làm tông đồ, Kinh Lạy Cha, Tuần chín ngày cầu cùng Đấng Thương yêu Đạo-binh, Phần thưởng Đấng Thương yêu, Kinh Đấng Thương yêu, Sự kêu van cùng Dấng Yêu mến.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous