Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 

Phú Nhai đường là ấn quán thuộc địa phận Trung (gồm giáo phận Bùi Chu và Thái Bình hiện nay. Ấn quán này mang tên như trẽn là vì được đặt tên làng Phú Nhai.

 

ĐI TÌM “GIẤY KHAI SINH”

Hiện nay, không có một tài liệu nào cho biết một cách đầy đủ nhà in này được thành lập từ khi nào, và do ai thành lập. Các sử liệu chỉ cho biết, sớm nhất là từ năm 1864 (tính đến nay là 156 năm), nhà in này đã cho in một số tác phẩm. Theo Thư mục được cha Phan Tấn Thành dẫn lại (Tìm hiểu Dòng Đa Minh, Học viện Đa Minh, 2016, tr. 461-470), năm 1864, Phú Nhai đường đã in bản mộc hai tác phẩm, trước là bộ Sách Lâm mạnh, dậy giúp kẻ liệt dọn sinh thì (Pedro Ponsgrau Băng, o.p.) hoặc còn gọi là Sách Thiên chung chính lộ, và sau là, nhưng nổi tiếng hon, bản mộc Hội đông tứ giáo danh sư.

 

SỨ MẠNG CỦA ẤN QUÁN

Ban đầu ấn quán này chỉ ấn hành các tác phẩm bằng chữ Nôm và chữ Hán. Tác phẩm chữ Nôm nổi tiếng nhất là quyển Hội đồng tứ giáo (còn gọi là Hội đồng tứ giáo danh sư, 1867). Sau này, Phú Nhai đường chi còn ấn hành các tác phẩm chữ quốc ngữ. Theo Sử ký địa phận Trung (Cha chính Trinh (Fr. Manuel Moreno, O.P.), Phú Nhai đường, 1916, tr. 133-134), Phú Nhai đường chuyển sang in chữ quốc ngữ là từ năm 1906. Nhà in Phú Nhai đường là một trợ thủ đắc lực cho các thừa sai Dòng Đa Minh lúc bấy giờ trong việc truyền loan hạt giống Tin Mừng và giáo huấn của Giáo hội nơi địa phận Đông (Hải Phòng) và Trung (Bùi Chu và Thái Bình). Ngoài ra, các ấn phẩm này còn là một dữ liệu phong phú cho phân khoa ngôn ngữ, cách riêng dành cho những ai yêu thích và muốn tìm hiểu ngôn ngữ nhà đạo đầu thế kỷ XX.

 

KẾT THÚC MỘT HÀNH TRÌNH

Năm 1936, Tòa Thánh thiết lập địa phận Thái Bình, tách từ địa phận Bùi Chu. Thái Bình tiếp tục được các thừa sai Đa Minh coi sóc, còn Bùi Chu thì trao về tay hàng giáo sĩ bản xứ. Nhà in Phú Nhai đường do đó cũng theo chân các thừa sai Đa Minh dời sang Thái Bình, đổi tên thành nhà in Đaminh ấn quán; và chính thức kết thúc sứ vụ của mình.

 

DANH SÁCH TÁC PHẨM CỦA NHÀ IN PHÚ NHAI ĐƯỜNG
LƯU TRỮ TẠI THƯ VIỆN ĐA MINH
 

STT

TÊN TÁC PHẨM

Năm XB

Trang

1

Compendium Historiae Ecclesiasticae

1892

18

2

Sách Giống Má Thiêng Liêng - V.2: Quyển 4,5,6

1906

738

3

Sử Ký Tóm Tắt Về Đạo - Từ Tạo Thiên Lập Địa Cho Đến Đời Các Thánh Tông Đồ

1908

-

4

Những Thư Chọn Trong Các Thư Chung - Các Đấng Vicariô Apostôlicô - Q.2

1908

324

5

Sách Giống Má Thiêng Liêng - Quyển 4

1909

730

6

Sách Kể Truyện Ông Thánh Thômasô Đốctôrê, Sử Ký Tóm Tắt Về Đạo

1910

568

7

Lễ Giảng - Các Ngày Lễ Cả Cùng Các Ngày Lễ Trọng Quanh Năm

1910

493

8

Sách Giống Má Thiêng Liêng - V.3: Quyển 7,8,9,10

1911

348

9

Sách Giống Má Thiêng Liêng - Phần2, Quyển 2

1911

326

10

Sách Giống Má Thiêng Liêng - V.1: Quyển 1,2,3

1912

720

11

Sách Giống Má Thiêng Liêng - V.2+3: Quyển 4,5,6,7,8,9,10

1912

-

12

Sách Ngắm

1913

553

13

Sách Truyện Bà Thánh Catharina Ở Thành Siena

1914

328

14

Cantica Religiosa (Sách Những Kinh Hát Chầu)

1914

154

15

Quảng Dụ Tội Nhân (Sách Dẫn Dụ Kẻ Có Tội) - Q.1

1915

328

16

Sử Ký Địa Phận Trung (Historiae Vicariatus Tonquini Centralis Breve Compendium)

1916

267

17

Quảng Dụ Tội Nhân - Sách Dẫn Dụ Kẻ Có Tội, Q.2

1917

648

18

Quảng Dụ Tội Nhân (Sách Dẫn Dụ Kẻ Có Tội) - Q.3

1918

510

19

Sách Ngắm Chầu Phép Sangtisimô Sacramentô Và Viếng Rất Thánh Đức Bà Maria

1922

170

20

Bài Luận Về Sự Đức Chúa Lời Ở Khắp Mọi Nơi

1922

28

21

Sách Truyện 26 Đấng Thánh Tử Vì Đạo Về 3 Địa Phận Dòng Ông Thánh Duminhgô

1923

200

22

Bản Giải Nghĩa Kinh Thiên Chúa, Kinh Ave

1923

102

23

Sách Truyện Ông Thánh Duminhgo

1924

576

24

Sách Sửa Mình

1924

445

25

Thánh Giáo Lý Khoa Tông Yếu

1924

-

26

Sách Truyện Ông Thánh Duminhgô - Lập Dòng Các Thầy Giảng Nhời Đức Chúa Lời

1924

580

27

Bản Kỷ Luật Dòng Thứ Ba Ông Thánh Đôminicô

1925

152

28

Histoire D'une Âme - Truyện Bà Thánh Têrixa Hài Đồng Giêsu

1925

308

29

Sách Giải Nghĩa Bảy Phép Bí Tích

1925

154

30

Thánh Giáo Lý Khoa Tông Yếu Của Ông Thánh Thoma Tiến Sĩ

1925

214

31

Sách Ý Tưởng Của Bà Thánh Mẹ Catharina Sinh Ra Ở Thành Siena

1926

100

32

Thánh Giáo Lý Khoa Tổng Yếu

1926

213

33

Gương Phúc Ông Thánh Đôminicô

1928

166

34

Sách Ý Tưởng Của Bà Thánh Mọn Têrixa Hài Đồng Giêsu, Dòng Đức Bà Núi Carmelo

1928

358

35

Sử Ký Vạn Quốc

1929

472

36

Sách Tháng Văn Côi Đức Bà

1930

158

37

Kể Tích Đức Bà Rất Thánh Văn Côi Hiện Ra Tại Làng Fatima Trong Nước Bồ Đào Nha

1931

124

38

Directorio Del Misionero Dominico De Tunquin

1931

420

39

Dẫn Cách Thức Cho Biết Đàng Xưng Tội Chịu Lễ Nên

1931

158

40

Directorio Del Misionero Dominico De Tunquin

1931

420

41

Sách Ngắm Ba Mươi Mốt Điều, Sách Nói Về Phép Nhận Đức Chúa Giêsu Làm Vua

1932

200

42

Tuần Bảy Ngày Thứ Tư - Kính Mẹ Thánh Catharina Ở Thành Sienna

1932

24

43

Nhời Đấng Thương Yêu Báo Tin Tàn Lửa

1933

74

44

Lề Luật Ông Thánh Augutino Giám Mục

1935

-

45

Bản Hỏi Về Tràng Hạt, Sách Các Ca Mừng Tuần 700 Năm Ông Thánh Đaminh

1935

210

46

Lề Luật Ông Thánh Augutino Giám Mục

1935

77

47

Lề Luật Dòng Thánh Đôminicô Về Các Bậc Thầy Giúp

1936

142

 

 


«
Next
»
Previous