Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác
Sách này là sự góp nhặt ý tưởng của cha J. D. Folghera trong những sách của thánh nữ Catharina, và xếp vào từng mối là: (1) những thư từ; (2) sách vấn đáp; (3) truyện thánh Catharina.

Trong quyển sách này, độc giả sẽ đọc được lòng sùng kính mộ mến mà thánh nữ dành cho Thiên Chúa và Mẹ Maria, cách riêng là sự đối thoại giữa ngài với Đức Giêsu. Từ đó thánh nữ đưa ra những lời khuyên nhủ các chị em trong dòng, cố gắng thực hành những nhân đức trọn lành, chuyên chăm cầu nguyện, tránh xa tội lỗi mà sống đẹp lòng Thiên Chúa.

Các đề mục chính:

1. Đức Chúa Giời

2. Đức Giêsu Christo

3. Rất thánh Đức Bà

4. Sự kính mến Đức Chúa Giời

5. Sự thương người

6. Sự thương cùng ghét chính mình

7. Sự nhân đức cùng các nhân đức

8. Sự thương khó

9. Sự tội cùng các tội

10. Sự cầu nguyện

11. Thì tạm gởi, cùng về sự đời đời

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous