Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

SÁCH TẬP ĐI ĐÀNG NHÂN ĐỨC LỌN LÀNH - Quyển 4

 Một số hình ảnh “scan”:


ĐỊA CẦU VẠN VẬT LUẬN

 


“Người khôn hằng tìm biết căn nguyên những sự mình xem thấy, vì tự nhiên hiểu rằng: chẳng có giống gì hư vô, bởi không mà hóa sinh”. Địa cầu vạn vật luận là cuốn sách trình bày về nguồn gốc và sự vận hành của các vật thể trên địa cầu. Qua việc chiêm ngắm sự chuyển động cách trật tự của vạn vật trong vũ trụ, ta nhận ra sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, Đấng thượng trí toàn năng vô lượng vô biên, Đấng sáng tạo mọi sự vì yêu thương.

Địa cầu vạn vật luận trình bày tất cả các vật ta gặp thấy ở trong vũ trụ gồm 4 loài được trình bày trong 4 tập:

(I) KHOÁNG VẬT HỌC, gồm địa lý cùng các khoáng vật (Géologie et minéralogie)

(II) THỰC VẬT HỌC (Botanique)

(III) ĐỘNG VẬT HỌC (Zoologie)

(IV) NHÂN LOẠI THÂN THỂ HỌC (Anatomie et physiologie de l’homme)

 

Hiện nay, tại Thư viện Đa Minh chỉ còn lưu lại được hai tập về KHOÁNG VẬT HỌC xuất bản năm 1921 và THỰC VẬT HỌC tái ấn năm 1925.

 

ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Đức cha François Chaize tên thường gọi là Cố Thịnh, là người Pháp thuộc Hội Thừa sai Paris, làm Giám mục Địa phận Hà Nội (năm 1924 tòa thánh đổi tên Địa phận Tây đàng ngoài thành Địa phận Hà Nội) từ năm 1925 đến năm 1949, hiệu tòa Alabanda. Trong thời gian coi sóc địa phận, Cố Thịnh đã đặc biệt đẩy mạnh vấn đề giáo dục nhằm nâng cao đời sống tri thức cho các giáo hữu. Công đồng Đông Dương năm 1934 họp tại Hà Nội đã mở đường cho việc mở mang dân trí, phát triển các tổ chức giáo dục và đào tạo, cũng như công tác bác ái xã hội. Năm 1937, mở câu lạc bộ nghiên cứu xã hội, cho phát triển ngành Công giáo Tiến hành.


DIỄM TÌNH CA

 Diễm Tình Ca là tuyển tập nhiều bài hôn chúc ca, người Do Thái quen ngâm trong các tiệc cưới. Ngoài mục đích ca ngợi tình yêu, nó còn bào hàm một ý nghĩa huyền diệu, là nói lên tình yêu thắm thiết giữa Thiên Chúa và dân riêng, giữa Đức Ki-tô và nhân loại. Diễm Tình Ca là một cuốn sách thuộc bộ Kinh Thánh Cựu Ước.

Diễm Tình Ca là áng thơ tuyệt mỹ của Thiên Chúa giáo, gổm có 8 đoạn:

Đoạn I: Liên kết tình thân

Đoạn II: Âu yếm bạn hiền

Đoạn III: Tìm kiếm bạn lòng

Đoạn IV: Nữ lang duyên dáng

Đoạn V: Nghe tiếng người yêu

Đoạn VI: Bạn tình duy nhất

Đoạn VII: Thiên duyên quốc sắc

Đoạn VIII: Ân ái phòng khuê


Một số hình ảnh “scan”:


GIỐNG MÁ THIÊNG LIÊNG - Vol IIIMột số hình ảnh “scan”:


GIỐNG MÁ THIÊNG LIÊNG - Vol II

 Một số hình ảnh “scan”:


GIỐNG MÁ THIÊNG LIÊNG

 “Sách Giống Má”, cũng gọi là sách “Giống Má Thiêng Liêng”, vì các điều trong sách này là như hạt giống thiêng liêng, vì các điều trong sách này là như hạt giống thiêng liêng gieo vào trong lòng độc giả hay thính giả về sách này, để sinh ra hoa quả thiêng thiêng, là việc lành phúc đức.

Bộ sách Thiêng liêng này gồm có 3 quyển:

(1) Quyển Thứ Nhất giảng về các nhân đức, cùng những việc anh em phải làm cho được nên người nhân đức. Đồng thời giảng giải dạy dỗ người ta đi đàng phúc đức ở đời này theo gương Đức Chúa Giêsu.

(2) Quyển Thứ Hai giảng về các việc anh em phải làm cho được nên người nhân đức. Bởi trong quyển này tác giả có ý trình bày về các nhân đức quá sức tự nhiên Đức Chúa Trời đã in vào linh hồn, nên những ai muốn đi đàng nhân đức trọn lành, thì phải ra sức lo liệu cho mình được khỏi tội trọng.

(3) Quyển Thứ Ba giảng về sự anh em cần phải giúp kẻ liệt lào dọn mình chịu các phép bí tích, cùng dọn mình chết lành là thể nào; và khi có kẻ nào qua đời, thì anh em phải lo liệu cho được cất xác kẻ ấy thể nào nữa.

 

Một số hình ảnh “scan”:


KINH NHẬT TỤNG ĐỨC MẸ

 
Kinh Nhật Tụng là lời cầu nguyện của Giáo Hội, được trích phần lớn từ trong Sách Thánh, nhất là Thánh Vịnh. Kinh Nhật Tụng gồm phần lớn lời cầu nguyện của Thiên Chúa đã mạc khải cho nhân loại qua tác giả thánh. Kinh Nhật Tụng hiện giờ gồm có Kinh Nhật Tụng của các Linh mục thường đọc và Kinh Nhật Tụng Đức Mẹ.

“Kinh Nhật Tụng Đức Mẹ” là Kinh Nhật Tụng đơn giản dành cho một số dòng tu và người giáo hữu muốn tham dự vào nhịp cầu nguyện thường xuyên của Giáo Hội. Đọc kinh Nhật Tụng ta hoàn thành một bổn phận thiết yếu của con người là hợp với Giáo Hội dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen của mình hòa với lời ngợi khen của muôn loài. Thi sĩ Mai Lâm đã phiên dịch và cho xuất bản cuốn Kinh Nhật Tụng Đức Mẹ nhằm giúp các giáo hữu hiểu được ý nghĩa lời kinh mình đọc bằng ngôn ngữ của dân tộc mình.


Một số hình ảnh “scan”:


PIÔ X - MỘT VỊ THÁNH GIÁO HOÀNG

 
“Piô X, Một Vị Thánh Giáo Hoàng” là cuốn sách nói về cuộc đời, sứ vụ của thánh Giáo hoàng Piô X. Qua cuộc đời của vị thánh Giáo hoàng này, chúng ta nhận ra bàn tay của Thiên Chúa đã muốn dùng nhân cách và công nghiệp của đức Pio X để sửa soạn cho Giáo hội Người những nhiệm vụ mới và đầy khó khăn mà một tương lai mờ tối đang đón chờ. Thiên Chúa đã thần tình sửa soạn một Giáo hội hợp nhất trong giáo lý, xây dựng trong kỷ luật, đắc lực trong hàng ngũ chăn chiên, có một lớp giáo dân hảo tâm, lớp quần chúng học thức, một thế hệ thanh niên thánh thiện ngay từ còn ít tuổi, có một tâm hồn Công giáo sáng suốt về những vấn đề xã hội. Đây là những lời trong bài diễn văn hùng hồn và thành thực của đức Piô XII đọc trước xác thánh Piô X trong ngày lễ tuyên chân phước cho ngài. Giữa thời đại rối ren như ngày nay, Giáo hội được một vị Giáo hoàng như vậy thực là được một ngôi sao sáng ngời, nêu gương, thúc đẩy, hộ vực và hướng dẫn Giáo hội trên con đường mở nước Chúa.


Một số hình ảnh “scan”: