Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 


Sách trình bày những tư tưởng ý hướng về đời sống tu đức của thánh nữ Têrêsa. Thánh nữ khởi đi từ những tâm tưởng khiêm nhường trước mặt Chúa, mà sinh lòng sốt sáng trong việc thực hành các nhân đức. Tập sách này sẽ là một tác phẩm vô cùng hữu ích, giúp cho mọi người bắt chước noi theo gương sống trọn lành để tìm được sự tăng triển trong đời sống đức tin và niềm vui dâng hiến trong dòng.

Tập sách được chia làm hai phần:

(1) Phần thứ nhất: Trình bày về những ý tưởng của thánh nữ về lòng mến Chúa thương người, những suy tư về các nhân đức Tin-Cậy-Mến, khiêm nhường, cùng các thực hành hãm mình hy sinh, chịu thương chịu khó và chăm lo coi có các linh hồn.

(2) Phần thứ hai: Cắt nghĩa chính yếu về đường thơ ấu thiêng liêng. Trong phần này, thánh nữ sẽ cắt nghĩa về giá trị của đời sống thiêng. Thánh nữ khuyên nhủ mọi người nhất là các chị em trong dòng đơn sơ khiêm nhường và kiên trì thực hành đời sống thiêng liêng để được phần rỗi.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous