Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

SÁCH GIÚP DẠY XƯNG TỘI RƯỚC LỄ BAO ĐỒNG


 

Sách thuộc thể loại sư phạm huấn giáo, dành cho những ai phụ trách công việc dạy giáo lý cho trẻ nhỏ. Hướng dẫn cách thức tổ chức lớp học, các lối tiếp cận trẻ nhỏ trên lớp học sao cho có thể truyền đạt một cách hiệu quả. Nội dung sách là những bài giáo lý căn bản trong đời sống đạo giúp các trẻ em dọn mình xưng tội và rước lễ.

Sách này chia làm bốn phần:

(1) Dạy những điều phải tin.

(2) Dạy Mười Điều Răn Đức Chúa Trời, Sáu Luật Điều Hội Thánh, Bảy mối tội, và ít nhiều nhân đức cần hơn.

(3) Dạy về Bảy Bí tích, đọc kinh cầu nguyện.

(4) Kể ít truyện Sấm Truyền (truyện Kinh Thánh)Một số hình ảnh “scan”: 


GIẢNG VỀ LUYỆN NGỤC


 

Một số hình ảnh “scan”:


ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN


 

Một số hình ảnh “scan”:


ĐỨC CHÚA JÊSU NGỰ TRONG PHÉP MÌNH THÁNH Một số hình ảnh “scan”:


ĐIỀU LỆ HỘI CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO VÀ ĐOÀN NGHĨA BINH THÁNH THỂ TẠI ĐỊA PHẬN BÙI CHU


 


DICTIONNARIE ANNAMITE FRANCAIS


 


ĐỊA CẦU VẠN VẬT LUẬN - KHOÁNG VẬT


 

Một số hình ảnh “scan”:


SÁCH DẪN DỤ KẺ CÓ TỘI


 


SÁCH DẪN ĐÀNG MẾN CHÚA


 


DẪN ĐÀNG MẦU NHIỆM KÍNH MẾN ĐỨC BÀ


 

Một số hình ảnh “scan”:


CÔNG ĐỒNG HỘI LẦN THỨ NHẤT MIỀN BẮC KỲ


 

Công Đồng Hội Lần Thứ Nhất Miền Bắc Kỳ (Đàng Ngoài Trong Nước Annam) Năm 1900 nhóm họp tại Nhà thờ Rất thánh Đồng trinh Maria, Kẻ Sặt từ ngày 11 tháng 2 đến ngày mồng 06 tháng 3 năm 1900. Công đồng thảo luận và thống nhất về nhiều vấn đề như về các thầy cả missionario và thầy cả bản quốc, về sự mọi đấng bậc trong nhà Đức Chúa Lời (Trời) phải để mọi của chung nuôi mình, về các thầy dòng và chị em nhà mụ, về các của cải thánh Yghêrêgia (Hội Thánh), về sự làm các phép sacramento (bí tích), về sự coi sóc bổn đạo, về điều răn buộc xem lễ và kiêng việc phần xác, về sự kiêng thịt và ăn chay, …

Sách Sắc Tóm Lại Những Sắc Đức Thánh Phapha Cùng Tòa Áp Việc Đoán Sự Rối Và Tòa Áp Việc Giảng Đạo Đã Ra, Về Các Nố Quen Gặp Trong Nước Đại Minh, Nước Annam, Nước Xiêm là cuốn sách giải thích và hướng dẫn mục vụ cho các đấng bậc coi sóc đàn chiên về các nố hay gặp phải khi cử hành các bí tích hay các công việc mục vụ theo sự hướng dẫn của Tòa thánh. Cuốn sách này đầu tiên được Đức thầy Nghiêm dịch ra đã lâu, được đức thầy Chiêu khảo lại với bản Latin và thêm ít sắc mới năm 1860. Đến năm 1913, Đức thầy Kính theo ý các địa phận Bắc Kỳ, đã soạn lại một lần nữa, bỏ những sắc đã bãi và thêm nhiều sắc mới.

Công Đồng Miền Bắc Kỳ Hội Tại Kẻ Sở Năm 1912 nhóm họp từ ngày 10 – 24 tháng 11 năm 1912 tại Nhà thờ Đức Maria Vô Nhiễm, Kẻ Sở. Công đồng này thảo luận và thống nhất về các điều sau: Về các sản vật, về phép Rửa tội, phép Thêm Sức cho mạnh đạo, về chính phép sacramento Mình Thánh, cùng về phép Mình Thánh làm của tế lễ; về phép Giải tội, phép Xức dầu thánh cho kẻ liệt, phép Truyền chức, và phwps Nhất phu nhất phụ, về việc coi sóc chung các bổn đạo, về điều răn buộc xem lễ và kiêng việc phần xác, về các tràng học phần đời, về các việc dối trá cùng việc đám ma, về bổn đạo mới và về nhà tiểu nhi và nhà thương.

Các Việc Dối Trá Hay Là Có Mùi Dối Trá Thường Gặp Trong Các Địa Phận Đàng Ngoài Trong Nước Annam là sách nòi về nạn mê tín dị đoan, các thói quen xấu hay gặp ở nước Annam.

Sách trình bày 12 điều xấu hay gặp:

Điều I. Về tết Nguyên Đán và tết Đoan Ngọ

Điều II. Về năm tuổi ngày tốt ngày xấu và sớm mai sáng ngày

Điều III. Về sự xem bói xem số xem tướng

Điều IV. Về những điều lành dữ

Điều V. về những điều dối trá khi làm việc nọ việc kia

Điều VI. Về sự ngủ cùng sự mơ màng chiêm bao

Điều VII. Về sự chữa bệnh nọ tật kia

Điều VIII. Về việc dối trá ở nơi dân và sự thông công trong việc dối trá ấy

Điều IX. Về sự cưới vợ chồng

Điều X. Về sự sinh con và trẻ thơ ấu cùng tiểu nhi

Điều XI. Về sự táng xác kẻ chết

Điều XII. Về sự giỗ chạpCÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ - PHẦN CHUNG VÀ LỄ RIÊNG


 


CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ - PHẦN THƯỜNG NIÊN


 


COLLECTIO LATINA


 


Một số hình ảnh “scan”:


BẢN HỎI VỀ TRÀNG HẠT LIÊN TIẾP LUÔNHội Tràng Hạt Liên Tiếp Luôn là một hội đã được Tòa Thánh chuẩn nhận nhằm đọc kinh Mân Côi liên tiếp đêm ngày luôn cho được làm sáng danh rất thánh Đức Mẹ luôn luôn và cho được ăn mày các ơn rất thánh Đức Mẹ hằng phù hộ Hội Thánh và đấng lo liệu phần rỗi linh hồn cho hết mọi người. Hội này cũng quen gọi là Hội Triều đình Đức Bà như một “cơ nghĩa binh” tình nguyện chiều lòng sốt sắng kính mến rất thánh Đức Bà. Cuốn sách Bản Hỏi Về Tràng Hạt Liên Tiếp Luôn là bài cắt nghĩa vắn tắt về Hội Triều đình Đức Bà, cùng các bài ca ngợi tán dương Đức Mẹ.

Sách gồm có 7 đoạn:

o  Đoạn thứ nhất: Về bà thánh Rosa như nụ hoa

o  Đoạn thứ hai: Ví bà thánh Rosa như Văn côi

o  Đoạn thứ ba: Ví bà thánh Rosa như Văn côi ở giữa chông gai

o  Đoạn thứ bốn: Ví bà thánh Rosa như hoa Văn côi ở vườn cảnh

o  Đoạn thứ năm: Ở trong vườn cảnh Rosa

o  Đoạn thứ sáu: Bà thánh Rosa và đấng coi vườn cảnh linh hồn mình

o  Đoạn thứ bảy: Ví bà thánh Rosa như Văn côi hằng xinh đẹp

 

Sách Ca Mừng Tuần 700 Năm Ông Thánh Đô Minh Cha Cả Lập Dòng là cuốn sách in tại Phú Nhai Đường năm 1927. Cuốn sách là bộ các bài thơ ca mừng cha thánh Đa Minh và các vị thánh Dòng nhân kỷ niệm 700 năm thành lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Sách là tập 15 bài thơ với các chủ đề về thánh Đa Minh, các thánh Dòng, các thành phần trong Dòng và việc truyền đạo trên đất Annam.