Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 


“Gương Phúc” là cuốn sách dạy về các nhân đức trọn lành, cùng cách thế sửa tính nết cho nên giống như Đức Giê-su trọn tốt trọn lành. Tựa đề cuốn sách là “De Imitatione Christi” dịch sát là “Gương Chúa Giê-su”. Tuy vậy, vì lâu nay người ta vẫn quen gọi là sách Gương phúc nên Cố Thủy giữ nguyên cách gọi đó.

 

Bố cục của tập sách này gồm 4 phần:

(1) Phần thứ I. Giảng dạy những điều hay giúp ta sửa tính nết mà đi đàng nhân đức lọn lành.

(2) Phần thứ II. Giảng dạy những điều hay giục lòng ta mộ mến sự thiêng liêng.

(3) Phần thứ III. Giảng về ơn vui mừng yên ủi Đức Chúa Lời xuống trong linh hồn kẻ lành.

(4) Phần thứ IV. Giảng dạy mấy lời sốt sắng khuyên bảo chịu Mình Thánh Đức Chúa Giê-su.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous