Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khácBộ sách “Dạy Tập Đi Đàng Nhân Đức Lọn Lành” xuất bản 1904, được in thành bốn cuốn. Trong bộ sách này, tác giả trình bày về cách rèn luyện các nhân đức, các việc lành cần phải thực hành, ý hướng ngay lành trong đời sống thường nhật, dạy tình nghĩa huynh đệ hợp nhất trong bác ái, cách thức nguyện ngắm và xét mình trước mặt Chúa. Tác giả cũng trình bày về những phép tắc cần phải tuân giữ trong nếp sống chung của dòng đối với những ai mới vào dòng, cũng như đang sống trong dòng. Sau cùng tác giả trình bày ý định thành lập các nhà dòng ở phương Đông, ba lời khấn Khó nghèo, Khiết tịnh, Vâng phục cùng những sự thực hành trong nếp sống tu trì.

 

Bộ sách chia làm thành bốn cuốn:

CUỐN THỨ I

·      Dạy phải chuộng và phải mến những việc chỉ về sự tấn tới đi đàng nhân đức, và phải dùng những cách nào cho được như làm vậy.

·        Dạy về làm cho nên lọn những việc lành thường làm hằng ngày.

·        Dạy phải có ý ngay lành trong các việc thường làm hằng ngày.

·        Dạy về nghĩa anh em hợp một lòng thương yêu nhau.

·        Dạy về sự đọc kinh nguyện ngắm.

·        Giảng về sự suy mình ta ở trước mặt Đức Chúa Trời.


CUỐN THỨ II

·        Dạy về sự xét mình.

·        Giảng về sự theo thánh ý Đức Chúa Lời.

·        Về sự hãm mình.

·       Giảng về sự giữ phép tắc nết na cùng ở lặng trong nhà Đức Chúa Lời và nhà dòng.


CUỐN THỨ III

·        Dạy về nhân đức khiêm nhường.

·        Dạy về sự chịu cám dỗ.

·        Về sự yêu thương anh em họ hàng quá lẽ.

·        Về sự buồn cùng sự vui.

·     Về những sự lành ta ăn mày bởi Đức Chúa Jêsu về sự ngắm sự thương khó và những ích bởi đấy mà ra.

·        Về sự chịu lễ và sự lễ misa.


CUỐN THỨ IV

·    Nhân vì ý nào đã lập nhà chung nhà dòng bên phương Đông này cùng những lẽ cho được làm nên những việc đã định khi lập những nhà này.

·        Về sự khấn trong nhà dòng cùng những ích bởi sự khấn mà ra.

·        Về sự khấn ở khó khăn

·        Về nhân đức sạch sẽ

·        Về vâng lời chịu lụy

·        Về giữ phép trong nhà dòng nhà Đức Chúa Lời.

·        Phải ở ngay thật cùng đấng coi sóc mình mà thưa người cho rõ ràng.

·        Về sự anh em nhủ bảo nhau.


 

«
Next
»
Previous