Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

  Việc giảng giải lời Chúa là rất cần thiết và hữu ích cho các tín hữu và công việc này thuộc về các đấng bậc làm thầy cả. Việc giảng hệ tại trước là dạy người ta biết đạo: Fides ex auditu, mà để cho người ta biết đạo thì thầy cả phải giảng lời Chúa cho họ (Auditus autem per verbum Christi). Tuy nhiên, nhiều thầy cả không giảng đạo lý, chẳng giảng lời Chúa, mà chỉ lo nói điều trí khôn mình nghĩ ra, nói những điều lông bông, người nghe không hiểu. Những bài giảng ấy như cây rậm lá mà không có quả. Cuốn sách “Bài Giảng Trong Tuần Làm Phúc” là tập những bài suy niệm về các đạo lý trong đạo giúp tín hữu hiểu và sống đức tin cách mạnh mẽ hơn. Các bài giảng trong tập sách này được chia thành các lẽ nhỏ giúp người đọc dễ suy niệm trong thời gian mình cho phép.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous