Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 
Đây là cuốn sách được viết ra để dành riêng cho các thầy giảng nhằm giúp họ sống xứng đáng với ơn gọi mà Thiên Chúa đã kêu mời. Dù ở đâu hay nhận làm việc gì, thầy giảng vẫn là thầy tu, là chân tay của Giáo Hội, là những vị tông đồ, là tấm gương treo trước mặt mọi người, là đèn Chúa đặt trên đế. Do đó, các phẩm chất của một thầy giảng như khôn ngoan, chính trực, đức hạnh, chí thú, nhiệm nhặt… là sức mạnh để lôi kéo lòng người theo đường nay nẻo chính. Cuốn sách Thầy Giảng Mới thật hữu ích cho những ai muốn dấn thân trong ơn gọi làm tu sĩ linh mục.

Cuốn sách gồm có 5 phần:

§  Phần I: Chức nghiệp Thày giảng

§  Phần II: Gươm thần của tông đồ

§  Phần III: Thần lực của tông đồ

§  Phần IV: Học hành và cư xử

§  Phần V: Công việc với hiểm nguy

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous