Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

  Ấn quán Kẻ Sở, còn gọi là Ninh Phú đường (tên gọi cũ là Kẻ Vĩnh) là cơ sở ấn loát của địa phận Tây Đàng Ngoài (tức Hà Nội sau này).

 

Năm Khai Sinh

Để phục vụ cho việc truyền giáo, các đấng Bề trên từ khi chọn Kẻ Sở (Sở Kiện ngày nay) làm nơi đặt Tòa Giám mục cho địa phận Tây Đàng Ngoài đã nghĩ ngay đến việc mở một nhà in. Nhà in này do Đức cha Puginier Phước, một người có kinh nghiệm về việc ấn loát, lập nên vào năm 1868, là thời điểm ngài được đặt làm giám mục phó cho Đức cha Theurel Chiêu (1829-1868).

 

Lịch Sử Thăng Trầm

Thật ra, trước đây, ấn quán của địa phận Tây Đàng Ngoài đã được thành lập tại Kẻ Vĩnh bởi Đức cha Longer Gia, M.E.P. (không rõ năm). Năm 1864, nhà in này bị phá hủy, đến năm 1866 được khôi phục, sau được Đức cha Puginier Phước cho dời về Kẻ Sở. Trong giai đoạn này, ấn quán còn được gọi là Ninh Phú đường. Có lẽ Ninh Phú đường là tên gọi chính thức, còn Kẻ Sở chỉ là nơi đặt nhà in. Năm 1929, nhà in tiếp tục dời lên Hà Nội, do Tòa Giám mục địa phận đã chuyển về đây. Hiện tại nhà in này không còn hoạt động.

 

Sức Sống Mạnh Mẽ

Đọc qua lược sử hình thành và phát triển của nhà in, chúng ta dễ dàng nhận ra được sức sống mạnh mẽ của nó. Âu cũng là do các thừa sai M.E.P. tại Hà Nội bấy giờ, cách riêng là các Giám mục Đại diện Tông tòa Tây Đàng Ngoài, luôn quan tâm đến việc ấn hành sách báo, vừa để rao giảng Tin Mừng, vừa để cổ võ việc nâng cao dân trí của người Việt bấy giờ. Như các nhà in Công giáo khác bấy giờ, ấn quán này chủ yếu ấn hành các đầu sách giúp cho việc đào tạo đức tin các thành phần tín hữu trong địa phận. Tuy nhiên, các thừa sai M.E.P. cũng dành ra chút công sức để biên soạn những đầu sách về lịch sử, tự nhiên nước Việt, về khoa học và về Phật giáo.

 

DANH SÁCH TÁC PHẨM CỦA NHÀ IN KẺ SỞ
LƯU TRỮ TẠI THƯ VIỆN ĐA MINH

STT

TÊN TÁC PHẨM

Năm XB

Trang

1

Sách Dẫn Đàng Cho Đấng Làm Thầy Sửa Mình Và Làm Việc Bậc Mình Nên

1886

450

2

Sách Selva

1887

530

3

Đạc Đức Chân Huấn Là Sách Selva

1887

536

4

Đấng Làm Thấy Tế Lễ

1889

620

5

Thiên Chúa Thánh Mẫu - Quyển 1

1890

468

6

Thiên Chúa Thánh Mẫu - Quyển 2

1894

440

7

Sách Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn Nơi Lửa Giải Tội

1895

248

8

Rất Thánh Đức Bà Hiện Ra Ở Thành Lộ Đức Cùng Ít Nhiều Phép Lạ Người Làm - Q.1

1896

260

9

Sách Dạy Tập Đi Đàng Nhân Đức Lọn Lành - Cuốn 1

1897

544

10

Sách Dạy Tập Đi Đàng Nhân Đức Lọn Lành - Cuốn 2

1898

526

11

Sách Ngẫm Các Ngày Trong Năm

1900

603

12

22 Đấng Thánh Tử Vì Đạo, Nội Địa Phận Tây Đàng Ngoài

1900

284

13

Bản Dạy Phải Giữ Luật Phép Cho Nhặt, Các Bà Mẹ Nước Iphanho Đã Đem Sang Ngước Phalansa Năm 1604 Và Sách Bản Dạy Chị Em Đội Núp Trắng Phải Giữ Luật Cho Nhặt

1901

264

14

Sách Dạy Tập Đi Đàng Nhân Đức Lọn Lành - Cuốn 3

1902

636

15

Đức Chúa Giêsu Ngự Trong Phép Mình Thánh

1903

240

16

Sách Dạy Tập Đi Đàng Nhân Đức Lọn Lành - Cuốn 4

1904

716

17

Acta Et Decreta - Primae Regionalis Synodi Tunquinensis

1905

146

18

Sách Cắt Nghĩa Lễ Phép Cùng Chữ Đỏ

1905

830

19

Cộng Đồng Hội Lần Thứ Nhất Miền Bắc Kỳ (Đàng Ngoài Trong Nước Annam)1900

1906

156

20

Synodo Tunquinensé - Công Đồng Hội Lần I Miền Bắc Kỳ Năm 1900

1906

264

21

Synodo Tunquinensé - Công Đồng Hội Miền Bắc Kỳ Lần I Năm 1900, Lần II Năm 1912

1906

-

22

Tunquinensis Historiae - T.2

1906

282

23

Tunquinennsis Historiae

1906

274

24

Dẫn Đàng Mầu Nhiệm Về Sự Kính Mến Đức Bà (Secret De Marie)

1907

55

25

Gốc Tích Cội Rễ Sự Đạo (Theologia Dogmatica) Q.1, Những Sự Phải Tin Trong Đạo Thiên Chúa

1908

592

26

Gốc Tích Cội Rễ Sự Đạo (Theologia Dogmatica) Q.5 Dạy Về Một Đức Chúa Lời Ba Ngôi

1909

784

27

Gốc Tích Cội Rễ Sự Đạo (Theologia Dogmatica) Q.3, Những Sự Phải Tin Trong Đạo Thiên Chúa

1909

784

28

Gốc Tích Cội Rễ Sự Đạo (Theologia Dogmatica) Q.2, Những Sự Phải Tin Trong Đạo Thiên Chúa

1909

762

29

Gốc Tích Cội Rễ Sự Đạo (Theologia Dogmatica) Q.4, Những Sự Phải Tin Trong Đạo Thiên Chúa

1910

538

30

Những Bài Giảng Trong Tuần Làm Phúc

1912

654

31

Gốc Tích Cội Rễ Sự Đạo (Theologia Dogmatica) Q.6, Những Sự Phải Tin Trong Đạo Thiên Chúa

1912

681

32

Acta Et Decreta - Secunde Regionalis Synodi Tunquinensis

1914

162

33

Cộng Đồng Hội Lần Thứ Nhất Miền Bắc Kỳ (Đàng Ngoài Trong Nước Annam)1900

1915

156

34

Tháng Lái Tim Đức Chúa Giêsu

1916

170

35

Sách Dạy Việc Kẻ Giảng Phải Làm

1920

89

36

Sách Tóm Bốn Evan Cùng Truyện Các Thánh Tông Đồ

1920

436

37

Nam Quốc Địa Dư

1921

226

38

Tứ Chung Yếu Lý - Giảng Về Bốn Sự Sau

1921

132

39

Le Secret De Marie - Dẫn Đàng Mầu Nhiệm Kính Mến Đức Bà

1924

-

40

Sách Thuật Lại Các Thư Chung Địa Phận Tây Đàng Ngoài - Q.1

1924

436

41

Sách Thuật Lại Các Thư Chung Địa Phận Tây Đàng Ngoài, Trọn Bộ

1924

472

42

Bài Giảng Trong Tuần Làm Phúc - T1

1926

760

43

Hội Thánh Sử Lược - T1

1926

400

44

Phụng Vụ Học Khoa, Quyển Thứ 3, Rituale

1926

206

45

Hội Thánh Sử Lược - T2

1927

400

46

Tân Lịch Sử Giáo Hội Cuốn VII, Lịch Sử Các Đại Công Đồng

1927

400

47

Công Giáo Luân Lý Học Khoa, Compendium Theologiae Moralis, Tomus I

1929

462

48

Công Giáo Luân Lý Học Khoa, Compendium Theologiae Moralis, Tomus II

1929

439

49

Công Giáo Luân Lý Học Khoa, Compendium Theologiae Moralis, Tomus III

1929

590

50

Sách Thuật Lại Các Thư Chung Địa Phận Tây Đàng Ngoài, Quyển 2

1929

471

51

Sách Thuật Lại Các Thư Chung Địa Phận Tây Đàng Ngoài - Q.3

1931

210

 


«
Next
»
Previous