Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

NHỮNG THƯ CHỌN TRONG CÁC THƯ CHUNG CÁC ĐẤNG VICARIO APOSTOLICO VÀ VICARIO PROVINCIALE VỀ DÒNG ÔNG THÁNH DUMINHGO - Quyển II

 Sách thu thập các thư của các giám mục thuộc dòng Đa Minh coi sóc địa phận Đông Đàng Ngoài từ năm 1759 cho đến trước khi chia tách thành hai giáo phận là Đông và Trung năm 1849. Sách gồm 32 thư và phần mục lục tóm tắt lại nội dung các thư. Các thư là một tuyển tập hướng dẫn đời sống tâm linh cũng như các bổn phận mà các thầy cả và bổn đạo phải giữ từ việc nguyện ngắm hàng ngày cho đến việc cử hành và chịu các bí tích. Sách hướng dẫn việc thành lập các hội đoàn trong các xứ đạo. Bên cạnh đó cũng hướng dẫn về đời sống, kỷ luật tu trì của các tu sĩ của các dòng trong giáo phận.

Sách được lưu trữ tại Tu Viện Cát Đàm Thái Bình và Thư Viện Trung Tâm Học Vấn Đa Minh được phép sử dụng.


Đọc tại đây:

Phần 1

Phần 2

Phần 3


HẠNH ÔNG THÁNH ANPHONGSO

 

Đọc tại đây:


GIỐNG MÁ THIÊNG LIÊNG - Vol II

    


Đọc tại đây:
Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Phần 4:

Phần 5:

Phần 6:


CỨU THẾ NGÔN HÀNH

   
Đọc tại đây:
Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Phần 4:

Phần 5:

Phần 6:


CHÂN PHƯỚC GIÊRONIMO LIÊM

  


Đọc tại đây:


ĐÁNH GIẶC THIÊNG LIÊNG

  


Đọc tại đây:
Phần 1:

Phần 2:


HỘI ĐỒNG TỨ GIÁO

 


Đọc tại đây:


TRUYỆN CÁC THÁNH THÁNG NOVEMBRÊ

   
Thực ra, “Sách Truyện Các Thánh” là bộ sách gồm 12 cuốn, theo 12 tháng. Tuy nhiên, hiện nay cuốn sách này được thư viện Đa Minh lưu lại chỉ gồm tháng Hai, Ba, Mười Một và Mười Hai được gom lại trong một cuốn. Nội dung của cuốn sách gồm những câu chuyện của các thánh nhằm giúp các giáo hữu suy niệm và noi gương bắt chước nhân đức của các ngài. Bố cục của cuốn sách được trình bày theo ngày, mỗi ngày kể về tích của một vị thánh. Dù cuốn sách này ra đời gần 100 năm trước nhưng những giá trị của nó vẫn đáng để thời đại chúng ta suy ngẫm và nghiên cứu.

 

Đọc tại đây:
SÁCH TRUYỆN CÁC THÁNH THÁNG ĐÊXEMBRÊ

  Thực ra, “Sách Truyện Các Thánh” là bộ sách gồm 12 cuốn, theo 12 tháng. Tuy nhiên, hiện nay cuốn sách này được thư viện Đa Minh lưu lại chỉ gồm tháng Hai, Ba, Mười Một và Mười Hai được gom lại trong một cuốn. Nội dung của cuốn sách gồm những câu chuyện của các thánh nhằm giúp các giáo hữu suy niệm và noi gương bắt chước nhân đức của các ngài. Bố cục của cuốn sách được trình bày theo ngày, mỗi ngày kể về tích của một vị thánh. Dù cuốn sách này ra đời gần 100 năm trước nhưng những giá trị của nó vẫn đáng để thời đại chúng ta suy ngẫm và nghiên cứu.

 

Đọc tại đây:
SÁCH TRUYỆN CÁC THÁNH THÁNG MARTIÔ

  
Thực ra, “Sách Truyện Các Thánh” là bộ sách gồm 12 cuốn, theo 12 tháng. Tuy nhiên, hiện nay cuốn sách này được thư viện Đa Minh lưu lại chỉ gồm tháng Hai, Ba, Mười Một và Mười Hai được gom lại trong một cuốn. Nội dung của cuốn sách gồm những câu chuyện của các thánh nhằm giúp các giáo hữu suy niệm và noi gương bắt chước nhân đức của các ngài. Bố cục của cuốn sách được trình bày theo ngày, mỗi ngày kể về tích của một vị thánh. Dù cuốn sách này ra đời gần 100 năm trước nhưng những giá trị của nó vẫn đáng để thời đại chúng ta suy ngẫm và nghiên cứu.

 

Đọc tại đây:
SÁCH SẤM TRUYỀN 


 

Đọc tại đây:


CẮT NGHĨA KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN ĐẠO THÁNH ĐỨC CHÚA GIỜI

 Tập sách trình bày theo lối hỏi-thưa. Qua đó, cha chính Già An cắt nghĩa các điều răn trong kinh Mười Điều Răn. Ngài giải thích và hướng dẫn những bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm của Kitô hữu khi thực hành các điều răn. Ngài cũng chỉ ra những sự gây nên cớ mắc lỗi giới răn. Tình trạng nặng-nhẹ của hành vi xúc phạm đến Chúa và tha nhân. Đây là một cuốn sách vô cùng giá trị, nó sẽ giúp cho mọi tín hữu biết rõ hơn những bổn phận nào cần phải áp dụng trong đời sống để bày tỏ lòng kính mến Chúa và yêu thương anh chị em mình. Nó cũng chỉ ra những nguyên tác ứng xử công bằng với Chúa và với tha nhân. 

Nội dung trình bày:

1.         Cắt nghĩa mười điều răn đạo thánh Đ.C.T

2.         Điều răn thư nhất 

3.         Điều răn thứ hai

4.         Điều răn thứ ba

5.         Điều răn thứ bốn

6.         Điều răn thứ năm

7.         Điều răn thứ sáu và thứ chín

8.         Điều răn thứ bảy và thứ mười

9.         Điều răn thứ tám

 

    Đọc tại đây:

    Phần 1

    

    Phần 2

    


VIỆN TU TRINH NỮViện Tu Trinh Nữ, là tập sách nhằm giúp cho những nữ tu đang sống trong bậc tu trì hiểu rõ hơn về ngọn nguồn ý nghĩa của đời sống trong dòng. Sách còn là kim chỉ nan hướng dẫn các chị em bằng cách thế nào có thể đạt đến được các nhân đức trọn lành. Trong đó, tác giả sẽ giảng giải về các nhân đức, cùng các phẩm hạnh của nữ tu trong tương quan đời sống chung với các chị em khác trong dòng, cũng như tương quan với người ngoài. Tác giả cũng nhắc nhớ các chị em về sự sốt sắng thờ phượng kính mến Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Tác giả cũng không quên dạy riêng về các bổn phận mà các chị em cần phải thực hành trong bậc sống của mình, và với tha nhân khi chị em đi thi hành công tác mục vụ ngoài dòng.

 Tập sách này được tác giả trình bày thành mười hai đoạn:

(1) Dạy cho biết bậc nhà phúc

(2) Giảng cho biết phận sự kẻ ở nhà phúc

(3) Giảng về hai cánh phải có cho đặng bay lên đỉnh trọn lành

(4) Giảng về hai đàng đưa ta bay lên đỉnh trọn lành

(5) Giảng về mỗi việc ta thường làm mỗi ngày

(6) Giảng về một ít nhân đức riêng kẻ ở nhà dòng phải giữ

(7) Giảng về một ít nhân đức khác

(8) Giảng về phép Mình thánh Chúa cùng phép Giải tội

(9) Giảng cho biết phải ăn ở với nhau như thế nào

(10) Giảng về sự ăn ở với người ngoài

(11) Giảng riêng về một ít việc lành

(12) Dạy riêng về một ít việc bổn phận

Đọc tại đây:

Phần 1

    Phần 2


    Phần 3


ĐẤNG LÀM THẦY CÓ QUYỀN TẾ LỄ


Quyển sách này quả là món quà tinh thần vô cùng quý giá cho cuộc đời Linh mục, đọc và suy gẫm. Vì nó được ví như Chỉ Nam giúp Linh mục gìn giữ bậc sống chuẩn mực, đẹp lòng Thiên Chúa và tha nhân.

Tác phẩm này thuộc thể loại giáo huấn các đấng bậc Thầy Cả - Linh mục. Qua đó, nội dung sẽ trình bày về ơn gọi làm Linh mục, cùng những hệ lụy gắn liền với những gì các ngài đang và sẽ sống cho mình và tha nhân ngang qua thiên chức Linh mục được Chúa ban tặng.

Đọc các huấn từ trong sách, độc giả sẽ có cảm nghiệm như Chúa đang nói chuyện với những ai sống ơn gọi Linh mục, cũng như nói với chính mình vậy, rất thân thương và thật gần gũi.

Vì thế, các giáo huấn trong sách này kêu gọi các đấng bậc Linh mục vì giữ trách nhiệm coi sóc linh hồn người ta, nên phải lo lắng ra sức học hành nên người khôn ngoan nhân đức, ăn ở công bình chính trực, và làm mọi việc với quyền thế mình sao cho xứng đáng hợp lẽ. 

Đồng thời đấng làm Thầy Cả phải lo tìm kiếm cách thức khôn khéo, cùng dùng cách thế mà an ủi kẻ có tội, cho được lòng thống hối ăn năn trở lại cùng Chúa, và làm cho kẻ lành càng ngày càng tấn tới trong đàng nhân đức, và bền đỗ đến cùng.


Mục lục trình bày:

1. Dạy về sự Đ.C.T gọi cho đặng lên chức làm thầy tế lễ rất cần kíp là thể nào.

2. Dạy về đấng làm thầy có quyền tế lễ trọng vọng là thể nào

3. Dạy sự trọn lành thuộc về đấng làm thầy cần kíp là thể nào

4. Dạy đấng làm thầy dầu mà ở giữa thế gian, thì cũng nên trọn lành đặng

5. Dạy về những lẽ đấng làm thầy phải dùng cho đặng nên trọn lành

6. Nói về số những đấng làm thầy, Đ.C.T đã chọn lên thiên đàng ít là thể nào

7. Nói về những tội lỗi các thầy phạm nặng nề là dường nào

8. Nói về những sự dữ bởi các thầy ăn ở trái lẽ mà ra

9. Nói về những sự lành bởi cách ăn ở nhân đức các thầy mà ra

10. Dạy về đấng làm thầy phải xét cho biết thầy bởi Đ.T.C và thầy bởi thế gian, khác xa nhau là thể nào

11. Nói về sự chết đấng làm thầy

12. Nói về sự phán xét chung đấng làm thầy

13. Nói về địa ngục đấng làm thầy

14. Nói về đấng làm thầy kêu van trong địa ngục là thể nào

15. Nói về sự sang trọng vinh hiển đấng làm thầy ở trên nước thiên đàng

16. Dạy đấng làm thầy phải lấy lòng sốt sắng ân cần mà thờ phượng kính mến Đức Chúa Giêsu Kitô là thể nào

17. Dạy về đấng làm thầy hằng phải nhớ liên những sự thương khó ĐCGS đã chịu nạn thể nào

18. Dạy về đấng làm thầy phải lấy lòng chân chính mà kính mến rất thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh là thể nào

19. Dạy về đấng làm thầy phải sốt sắng nong nả những sự thuộc về Đức Chúa Trời là thể nào

20. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng ra sức mà xa lánh cho khỏi sự nguội lạnh là thể nào

21. Dạy về đấng làm thầy phải sửa ý mình trong mọi việc làm cho thanh sạch là thể nào

22. Dạy về đấng làm thầy chớ khá lấy hình dạng nhân đức bề ngoài làm trọng làm chi, nhất là phải lo lắng luyện tập cho được các nhân đức thật là thể nào

23. Dạy về đấng làm thầy phải ở khiêm nhường thật là thể nào

24. Dạy về đấng làm thầy hằng phải hạ mình xuống cho được nên khiêm nhượng là thể nào

25. Dạy về đấng làm thầy hằng phải chê ghét mình là thể nào

26. Dạy về đấng làm thầy hằng phải có lòng trông cậy Đ.C.T là thể nào

27. Dạy về đấng làm thầy hằng phải lo lắng gìn giữ lương tâm cho vẹn sạch là thể nào

28. Dạy về đấng làm thầy phải ưu cần siêng năng xưng tội là thể nào

29. Dạy về đấng làm thầy phải ra sức mà xa lánh tội nhẹ là thể nào

30. Dạy về đấng làm thầy phải có lòng ăn năn đau đớn về tội nhẹ là thể nào

31. Dạy về đấng làm thầy phải siêng năng cần quyền dâng lễ misa là thể nào

32. Dạy về đấng làm thầy đang khi còn mắc tội trọng mà làm lễ, thì liều mình thêm phạm tội rất trọng là thể nào

33. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng mà dọn mình khi hầu làm lễ là thể nào

34. Dạy về đấng làm thầy khi làm lễ đoạn, phải lo lắng mà cám ơn Chúa là thể nào

35. Dạy về đấng làm thầy phải siêng năng nguyện gẫm là thể nào

36. Dạy về đấng làm thầy phải biết có nhiều cách suy gẫm khác nhau là thể nào

37. Dạy về đấng làm thầy phải chọn giờ hạp hơn mà suy gẫm là thể nào

38. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng mà làm những việc thường quen làm hằng ngày cho nên thể nào

39. Dạy về đấng làm thầy phải siêng năng chầu chực Mình Thánh Chúa là thể nào

40. Dạy về đấng làm thầy ban chiều tối phải ân cần tra xét tội lỗi mình là thể nào

41. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng siêng năng học hành cùng coi sách là thể nào

42. Dạy về đấng làm thầy phải siêng năng coi sách Sấm Truyền (Kinh Thánh) là thể nào

43. Dạy về đấng làm thầy phải ân cần lo lắng mà đọc kinh Đ.C.T hằng ngày, theo đấng bậc mình đã buộc, chớ khá sai chạy là thể nào

44. Dạy về đấng làm thầy phải ân cần lo lắng, mà làm mọi việc thờ phượng Đ.C.T trước mặt người ta cho khiêm nhường tề chỉnh, là thể nào

45. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng xem sóc các nhà thờ, và các bàn thờ cho cẩn thận là thể nào

46. Dạy về đấng làm thầy phải có lòng sốt sắng ái mộ phần rỗi linh hồn người ta là thể nào

47. Dạy về đấng làm thầy phải ở liên viễn trong địa phận mình, mà chăn giữ các con chiên đã ký thác cho mình là thể nào

48. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng mà canh giữ tuần túc đoàn chiên mình cho xứng hợp quyền chăn giữ là thể nào

49. Dạy về đấng làm thầy phải siêng năng dạy dỗ các con trẻ cho thuộc biết hiểu thấu các lẽ đạo là thể nào

50. Dạy về đấng làm thầy phải siêng năng dạy dỗ những kẻ bần tiện và kẻ ngu muội là thể nào

51. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng mà giảng truyền Lời Chúa phán cho ân cần là thể nào

52. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng mà giải tội cho siêng năng cần mẫn là thể nào

53. Dạy về đấng làm thầy, khi ngồi tòa giải tội, phải có lòng thương xót là thể nào

54. Dạy về đấng làm thầy phải có lòng sốt sắng mà an ủi kẻ có tội cho đặng ăn năn trở lại thể nào

55. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng mà cầu nguyện cho kẻ có tội biết đàng ăn năn trở lại là thể nào

56. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng xem sóc gìn giữ kẻ liệt là thể nào

57. Dạy và đấng làm thầy phải ở nhơn lành, và thương yêu người ta là thế nào

58. Dạy về đấng làm thầy phải ở cho dạn dĩ gan dạ là thể nào

59. Dạy về đấng làm thầy phải ở khôn khéo, và đơn sơ chơn chất là thể nào

60. Dạy về đấng làm thầy phải có lòng hiền lành dịu dàng là thể nào

61. Dạy về đấng làm thầy phải có lòng kính mến Đ.C.T là thể nào

62. Dạy về đấng làm thầy hằng phải nhớ có một Đ.C.T ở trước mặt mình liên là thể nào

63. Dạy về đấng làm thầy phải can lòng chịu khốn khó là thể nào

64. Dạy về đấng làm thầy phải ra sức mà kiêng lánh, kẻo làm gương xấu là thể nào

65. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng mà giữ mình sạch sẽ là thể nào

66. Dạy về đấng làm thầy phải giữ chẳng nên chồm ố chức quyền danh vọng là thể nào

67. Dạy về đấng làm thầy phải giữ lòng mình kẻo tham lam hà tiện là thể nào

68. Dạy về đấng làm thầy phải lo lắng xuất xứ, cùng ban bố những của thuộc Hội thánh là thế nào

69. Dạy về đấng làm thầy phải lấy lòng thương yêu, mà bố thí cho kẻ bần nhơn là thể nào

70. Dạy về đấng làm thầy hằng phải tiết kiệm về sự ăn uống là thế nào

71. Dạy về đấng làm thầy phải giữ nết na về áo mặc là thế nào

72. Dạy về đấng làm thầy phải dọn dẹp cửa nhà, và xem sóc sửa đang gia tiểu mình cho phải phép là thế nào

73. Dạy về đấng làm thầy phải có lòng tôn kính vâng phục Đức thánh Phapha ở thành Rôma, là đầu mục Hội thánh con mắt xem thấy, cùng là đấng thay mặt Chúa Khirixitô ở thế gian này, là thế nào

74. Dạy về đấng làm thầy phải hết lòng vâng lời chịu lụy Đấng giám mục địa phận mình là thể nào

75. Dạy về đấng làm thầy phải lo mà chọn cho đặng những bạn thiết nghĩa, là thể nào

76. Dạy về đấng làm thầy phải một ý một lòng thương yêu nhau là thế nào

77. Dạy về đấng làm thầy phải kiêng lánh chẳng nên xem những sách lạc đạo, và truyện hoa tình là thế nào

78. Dạy về đấng làm thầy phải ở khôn khéo, và giữ phép nghiêm nhặt cùng những người phụ nữ, là thể nào.

79. Dạy về đấng làm thầy chẳng nên lấy cách thói ăn ở kẻ khác đã quen, mẹo mực cho mình đặng bắt chước là thể nào.

80. Dạy về đấng làm thầy phải lập khuôn phép mẹo mực, cho đặng ở công chánh và nhơn đức là thể nào.

81. Dạy về đấng làm thầy, thường năm phải chọn một ít ngày, cho đặng lìa khỏi những sự xao xuyến thế gian, mà ở nơi thanh vắng tịch mạc, hầu lo về phần rỗi linh hồn mình là thể nào.

82. Dạy về đấng làm thầy phải lo chọn khi nào hạp hơn, mà đi nơi thanh vắng, cho đáng lo phần rỗi linh hồn mình; lại đang khi ở đó phải ăn ở cách thể nào. 

****

Sách đã được tái bản và phổ biến tại: 

1. Nhà sách Đức Bà Hòa Bình.

Địa chỉ: 1 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nhà Sách Đền Thánh Martinô - Biên Hòa, Đồng Nai.

Địa chỉ: Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Nhà sách Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (Dòng Đồng Công)

Địa chỉ: 521 Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, TP.HCM.

4. Nhà sách Đức Mẹ - Dòng Chúa Cứu Thế.

Địa chỉ: 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM.
 

5. Học Viện Đa Minh. 

Địa chỉ: 90 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Gò Vấp, TP.HCM.

http://tusachdaminh.blogspot.com/

6. Thư Quán - Trung Tâm Mục Vụ TGP.TPHCM

Địa chỉ: số 6 bis Tôn Đức Thắng, Quận 1 TP. HCM.

-------------------------------------------------

Liên hệ đặt mua : 👉 Tại đây

Một số hình ảnh “scan”:


TU SĨ TÙY THÂN

  Chủ đích tác giả soạn sách Tu Sĩ Tùy Thân, nhằm giúp những ai sốt sắng nhơn đức đặng sốt sắng cho càng đặng nên sốt sắng nhơn đức hơn nữa, và giúp ai trễ tràng nguội lạnh, đặng bỏ lòng ươn ế biếng nhác, mà nên người siêng năng đức hạnh. Sau nữa, cho mọi người đặng xem sách nầy như bạn lành thiết ngãi, hằng ở cùng mình, mà dẫn đàng chỉ nẻo cho biết phải làm thể nào, hầu đặng ở cho xứng đáng bậc mình.

 

Sách này được tác giả chia làm mười bốn đoạn:

(1) ĐOẠN THỨ NHỨT: Dạy chung về luật nhà trường: những ích trọng bởi sự giữ luật mà ra, lại chỉ phải giữ luật thế nào, sau nữa lập một cuốn luật riêng tóm lại một ít việc đại cái.

(2) ĐOẠN THỨ HAI: Dạy về sự đọc kinh cầu nguyện: những lẽ buộc ta phải năng cầu nguyện, và phải cầu xin thể nào cho đắt lời, lại chỉ sự cầu nguyện tắt là đi gì nữa.

(3) ĐOẠN THỨ BA: Dạy về việc nguyện gẫm: những lẽ giục lòng ta phải năng nguyện gẫm, và cách phải dùng mà nguyện gẫm cho nên.

(4) ĐOẠN THỨ BỐN: Dạy về lễ Misa: cắt nghĩa cho biết lễ Misa là việc rất cao trọng, chỉ bốn ý lẽ Misa, một ít lời về kẻ giúp lễ, sau nữa dạy phải xem lễ thể nào cho nên.

(5) ĐOẠN THỨ NĂM: Dạy về phép Giải tội: những lẽ buộc ta phải năng xưng tội, và phải làm việc trọng ấy thế nào.

(6) ĐOẠN THỨ SÁU: Dạy về sự rước lễ: những ích trọng và những lẽ buộc ta phải năng rước lễ, cùng dạy cách dọn mình, và cám ơn nữa.

(7) ĐOẠN THỨ BẢY: Dạy về sự đi viếng Mình Thánh Chúa, sự rước lễ thiêng liêng, cùng sự đi chầu Phép lành.

(8) ĐOẠN THỨ TÁM: Dạy về sự tôn kính Đức Bà Maria: những lẽ buộc ta phải làm sự ấy, lại phải tôn kính làm sao, và phải làm những việc gì mà tỏ ra lòng tôn kính Đức Bà Maria.

(9) ĐOẠN THỨ CHÍN: Kể một ít việc lành riêng học trò quen giữ ở nhà trường.

(10) ĐOẠN THỨ MƯỜI: Dạy về năm đều có sức giúp ta đi đàng nhơn đức, là Cấm phòng mỗi năm, Cấm phòng tháng, Đọc sách thiêng liêng, Xét mình riêng, và sự đi nói khó cùng cha linh hồn, gọi là Directio.

(11) ĐOẠN THỨ MƯỜI MỘT: Dạy về phép Ân xá: những sự phải làm cho đặng hưởng nhờ những ơn ấy, và chỉ một ít việc lành, và một ít kinh có Ân xá.

(12) ĐOẠN THỨ MƯỜI HAI: Dạy về tháng Nghỉ: phải ăn ở thể nào trong tháng ấy.

(13) ĐOẠN THỨ MƯỜI BA: Chỉ một ít bài gồm đại cái, có sức giúp ta bỏ tội, và nên người nhơn đức.

(14) ĐOẠN THỨ MƯỜI BỐN: Chỉ những kinh quen đọc.

 

Vậy các học trò phải đọc hết cuốn Tu Sĩ Tùy Thân nầy, ít nữa mỗi năm một lần, nhứt là khi mới tựu trường, khi cấm phòng chung, cho đặng dễ giữ những đều đã tóm lại trong cuốn luật riêng.


Một số hình ảnh “scan”: