Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 


Toàn Niên Tư Lượng là cuốn sách suy niệm về các đạo lý trong đạo Công Giáo giúp các tín hữu nguyện ngắm mỗi ngày để suy đi nghĩ lại các chân lý đức tin hầu sống xứng đáng với bổn phận con cái Chúa. Mỗi bài nguyện ngắm gồm có ba điều phù hợp cho việc suy niệm vào các giờ kinh Sáng, kinh Trưa và kinh Tối. Đây là một cuốn sách cổ, đã được soạn từ rất lâu. Dầu vậy, giá trị của nó vẫn đáng để cho ta thưởng thức và chiêm ngắm mỗi ngày. Hiện Thư viện Đa Minh còn lưu giữ được 2 cuốn thuộc phần thứ nhất.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous