Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 


Tứ Nguyên Yếu Lý là cuốn sách giảng giải về giáo lý của Hội Thánh Công Giáo được đức thầy Nghiêm dịch ra tiếng Việt từ bản tiếng Pháp của tác giả Lhomond. Bộ Tứ Nguyên Yếu Lý gồm có 4 phần. Tuy nhiên, hiện tại Thư viện Đa Minh chỉ còn cuốn viết về phần 3 (Giảng về các phép Sacramentô) và phần 4 (Giảng về sự đọc kinh cầu nguyện). Đây là một trong những cuốn sách giáo lý cổ được xuất bản năm 1897 còn được giữ lại và rất hữu ích cho việc học hỏi đạo lý Công giáo.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous