Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác


Sách tổng hợp lại các thư phải đọc quanh năm của các giám mục để làm ích chung cho các bổn đạo. Bởi lẽ có những người không được nghe hoặc chỉ nghe được thất bát nên không được rõ ý, không nhớ được cho lâu mà mau chóng quên mất. vì những lẽ ấy nên định thu vào trong một cuốn để cho nhiều người muốn xem kỹ nhớ lâu, thì tiện và dễ sắm được. Cho nên các đấng phải cắt nghĩa cho bổn đạo hiểu ý bề trên mà giữ các điều ấy cho cẩn thận ngày một hơn. Sách gồm phần thứ I và 3 đoạn phần thứ II của ấn bản 1908. Sách phản ánh những sự tích quan trọng trong thời kỳ này như việc phân chia địa phận, việc thành lập các xứ, các sắc phong chức thánh cho các vị tự đạo … việc đọc lại các thư chung giúp cho đọc giả có cái nhìn khái quát về lịch sử hình thành giáo hội công giáo việt nam nói chung và giáo phận tây đàng ngoài nói riêng. Bên cạnh đó cũng thêm hiểu biết về các đấng bản quyền đã từng coi sóc địa phân trong thời kỳ này. Các sắc phong thánh cũng nói lên trang sử hào hùng về niềm tin mạnh mẽ của bổn đạo nước Annam trong thời kỳ bị các vua chúa cấm đạo.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous