Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

NHỮNG THƯ CHỌN TRONG CÁC THƯ CHUNG - Quyển ISách thu thập các thư của các giám mục thuộc dòng Đa Minh coi sóc địa phận Đông Đàng Ngoài từ năm 1759 cho đến trước khi chia tách thành hai giáo phận là Đông và Trung năm 1849. Sách gồm 32 thư và phần mục lục tóm tắt lại nội dung các thư. Các thư là một tuyển tập hướng dẫn đời sống tâm linh cũng như các bổn phận mà các thầy cả và bổn đạo phải giữ từ việc nguyện ngắm hàng ngày cho đến việc cử hành và chịu các bí tích. Sách hướng dẫn việc thành lập các hội đoàn trong các xứ đạo. Bên cạnh đó cũng hướng dẫn về đời sống, kỷ luật tu trì của các tu sĩ của các dòng trong giáo phận.

Sách được lưu trữ tại Tu Viện Cát Đàm Thái Bình và Thư Viện Trung Tâm Học Vấn Đa Minh được phép sử dụng.


Một số hình ảnh “scan”:


NHỮNG THƯ CHỌN TRONG CÁC THƯ CHUNG - Quyển 2


Địa phận Trung mới biệt lập từ địa phận Tây nên còn non trẻ, thiếu thốn nhiều mặt từ cơ sở vật chất đến cơ cấu tổ chức hàng giáo phẩm, đời sống đạo của giáo dân còn chưa vững, thiếu hiểu biết về các phép trong đạo. Thấy được các nhu cầu cần kíp đó, nhất là lề thói sống đạo của giáo dân nên các giám mục đã dày công giáo dưỡng. Qua các thư các ngài đã hướng dẫn tỉ mỉ từng điều từng phép, từ những phép căn cốt là các bí tích cho đến việc kinh hạt nguyện ngắm rước sách. Theo đó cũng truyền những điều phải làm phải giữ để giáo dân sống đạo cách xứng hợp. Việc xây dựng các cơ sở, đào tạo ơn gọi và hướng dẫn các thầy cả thi hành các phận vụ là việc được các giám mục quan tâm và dành nhiều tâm huyết. Sách gồm 92 thư được sắp xếp theo thứ tự thời gian trươc sau và 2 phần mục lục: 1/ phần mục chung về các thư cho 2 quyển 1 và 2; 2/ phần mục lục giải nghĩa các từ chung cho quyển1 và 2. Trong một số thư còn kèm theo bản mẫu hướng dẫn việc tra nhân khẩu, tờ rao kẻ muốn kết bạn, sổ những kẻ chịu phép rửa tội, phép confimasong …

Sách được lưu trữ tại Tu Viện Cát Đàm Thái Bình và Thư Viện Trung Tâm Học Vấn Đa Minh được phép sử dụng.

 

Một số hình ảnh “scan”:


SÁCH THUẬT LẠI CÁC THƯ CHUNG ĐỊA PHẬN TÂY ĐÀNG NGOÀI - Quyển 1


Sách tổng hợp lại các thư phải đọc quanh năm của các giám mục để làm ích chung cho các bổn đạo. Bởi lẽ có những người không được nghe hoặc chỉ nghe được thất bát nên không được rõ ý, không nhớ được cho lâu mà mau chóng quên mất. vì những lẽ ấy nên định thu vào trong một cuốn để cho nhiều người muốn xem kỹ nhớ lâu, thì tiện và dễ sắm được. Cho nên các đấng phải cắt nghĩa cho bổn đạo hiểu ý bề trên mà giữ các điều ấy cho cẩn thận ngày một hơn. Sách gồm phần thứ I và 3 đoạn phần thứ II của ấn bản 1908. Sách phản ánh những sự tích quan trọng trong thời kỳ này như việc phân chia địa phận, việc thành lập các xứ, các sắc phong chức thánh cho các vị tự đạo … việc đọc lại các thư chung giúp cho đọc giả có cái nhìn khái quát về lịch sử hình thành giáo hội công giáo việt nam nói chung và giáo phận tây đàng ngoài nói riêng. Bên cạnh đó cũng thêm hiểu biết về các đấng bản quyền đã từng coi sóc địa phân trong thời kỳ này. Các sắc phong thánh cũng nói lên trang sử hào hùng về niềm tin mạnh mẽ của bổn đạo nước Annam trong thời kỳ bị các vua chúa cấm đạo.

 

Một số hình ảnh “scan”:


SÁCH THUẬT LẠI CÁC THƯ CHUNG ĐỊA PHẬN TÂY ĐÀNG NGOÀI - Quyển 2
Một số hình ảnh “scan”: