Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

SÁCH TRUYỆN CÁC THÁNH

 Thực ra, “Sách Truyện Các Thánh” là bộ sách gồm 12 cuốn, theo 12 tháng. Tuy nhiên, hiện nay cuốn sách này được thư viện Đa Minh lưu lại chỉ gồm tháng Hai, Ba, Mười Một và Mười Hai được gom lại trong một cuốn. Nội dung của cuốn sách gồm những câu chuyện của các thánh nhằm giúp các giáo hữu suy niệm và noi gương bắt chước nhân đức của các ngài. Bố cục của cuốn sách được trình bày theo ngày, mỗi ngày kể về tích của một vị thánh. Dù cuốn sách này ra đời gần 100 năm trước nhưng những giá trị của nó vẫn đáng để thời đại chúng ta suy ngẫm và nghiên cứu.

 

Một số hình ảnh “scan”:SÁCH GIẢNG VỀ ĐỨC BÀ

 Lòng sùng kính Đức Maria đã có từ lâu đời. Đức Trinh Nữ Maria là nguồn cảm hứng dạt dào để các tác giả suy tư về mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Người giáo hữu Annam có lòng kính chuộng yêu mến Đức Bà thật sâu sắc. Dầu vậy, các đấng giảng đạo hiểu được rằng lòng sùng kính này mới chỉ là những thói quen bắt chước, những kiểu nói bình dân truyền tai nhau trong đạo, còn cốt lõi của việc tôn kính thì chưa hiểu thấu. Bởi lẽ đó, các đấng giảng đạo đã dịch cuốn sách này ra tiếng Annam, để giúp các giáo hữu hiểu tường tận sự trọng kính Đức Mẹ là như thế nào.

Sách Giảng Về Đức Bà gồm có ba phần:

    Phần thứ nhất: GIẢNG VỀ SỰ RẤT THÁNH ĐỨC BÀ GIÚP VIỆC CHUỘC TỘI. Phần thứ nhất này gồm có bảy đoạn, giải thích và cắt nghĩa vai trò của Đức Mẹ trong công trình cứu độ của Thiên Chúa cần được hiểu ra sao.

    Phần thứ hai: NÓI VỀ SỰ ĐỨC BÀ LÀM MẸ CÓ CÓ ĐẠO. Phần này gồm có bảy đoạn, nhằm trình bày cho các giáo hữu hiểu việc nói Đức Mẹ là Mẹ của chúng sinh là như thế nào.

    Phần thứ ba: CẮT NGHĨA THÊM MỘT ÍT ĐIỀU VỀ NHỮNG SỰ ĐÃ NÓI TRONG HAI PHẦN TRƯỚC. Phần này có ba đoạn bổ túc nghĩa về các điều đã trình bày trong hai phần trước.ĐỊA CẦU VẠN VẬT LUẬN - THỰC VẬT

 
Một số hình ảnh “scan”:SÁCH CẮT NGHĨA BỔN LỄ CẦN

 Xưa việc học hỏi giáo lý thường chỉ dựa theo hình thức hỏi thưa ngắn gọn dễ nhớ. Tuy nhiên, việc cắt nghĩa từng câu thì chưa có. SÁCH CẮT NGHĨA BỔN LẼ CẦN là tác phẩm được Cố Tín soạn nhằm giải nghĩa từng câu bổn giúp người giáo hữu không chỉ dừng lại ở việc thuộc lòng nhưng còn hiểu được nội dung câu giáo lý. Cuốn sách được trình bày theo thứ tự như trong Sách Bổn lẽ cần của Địa phận Nam (tức Giáo phận Vinh ngày nay) gồm 4 phần:

·  Phần thứ nhất: Dạy về sự Đ.C.T dựng nên trời đất, cùng về ba sự mầu nhiệm cao cả trong đạo Đ.C.T, bốn sự sau, cùng cắt nghĩa kinh Tin kính.

·    Phần thứ hai: Dạy về những phép trọng hơn trong đạo thánh Đ.C.T, gọi là bảy phép Sacramentô.

·   Phần thứ ba: Dạy về mười sự răn Đức Chúa Trời, cùng sáu sự răn Hội thánh và sự tội cùng những sự dữ bởi tội mà ra.

·    Phần thứ tư: Dạy về ơn Đ.C.T, sự cầu nguyện, dấu câu rút, nghĩa kinh Lạy Cha, kinh Lạy mầng, cùng những việc bổn đạo phải làm hằng ngày.

Bốn phần này tương ứng với bốn phần trong sách Giáo lý Hội thánh Công giáo hiện nay.

 

Một số hình ảnh “scan”:


SÁCH GẪM QUANH NĂM - Quyển I

 Một số hình ảnh “scan”: