Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 
“Piô X, Một Vị Thánh Giáo Hoàng” là cuốn sách nói về cuộc đời, sứ vụ của thánh Giáo hoàng Piô X. Qua cuộc đời của vị thánh Giáo hoàng này, chúng ta nhận ra bàn tay của Thiên Chúa đã muốn dùng nhân cách và công nghiệp của đức Pio X để sửa soạn cho Giáo hội Người những nhiệm vụ mới và đầy khó khăn mà một tương lai mờ tối đang đón chờ. Thiên Chúa đã thần tình sửa soạn một Giáo hội hợp nhất trong giáo lý, xây dựng trong kỷ luật, đắc lực trong hàng ngũ chăn chiên, có một lớp giáo dân hảo tâm, lớp quần chúng học thức, một thế hệ thanh niên thánh thiện ngay từ còn ít tuổi, có một tâm hồn Công giáo sáng suốt về những vấn đề xã hội. Đây là những lời trong bài diễn văn hùng hồn và thành thực của đức Piô XII đọc trước xác thánh Piô X trong ngày lễ tuyên chân phước cho ngài. Giữa thời đại rối ren như ngày nay, Giáo hội được một vị Giáo hoàng như vậy thực là được một ngôi sao sáng ngời, nêu gương, thúc đẩy, hộ vực và hướng dẫn Giáo hội trên con đường mở nước Chúa.


Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous