Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 


Hạn từ “cấm phòng” rất đỗi quen thuộc với những ai sống đời tu. Cấm phòng, còn gọi tĩnh tâm, là thời gian tĩnh lặng để con người trở về với Chúa và với chính lòng mình. Cấm phòng không đơn thuần là đi tìm những tri thức, cảm xúc hay cảm giác nhất thời mà còn là một cuộc đổi đời, là một sự đánh động tâm linh thật sự để trở về với Chúa là nguồn mạch tình yêu.

Cuốn sách Tuần cấm phòng được viết để dùng trong tuần cấm phòng mười ngày từ ngày lễ Chúa Giêsu Lên Trời cho tới ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Nội dung suy niệm của mỗi ngày dựa trên bảy ơn Chúa Thánh Thần là nguồn mạch mọi ơn phúc, là cội rễ các nhân đức.

 

Bố cục của cuốn sách:

§  Chiều lễ Thăng Thiên: Gẫm về biến cố Chúa Giêsu lên trời

§  Ngày thứ Sáu: Xét mình để nhận ra những lầm lỗi cùng các ơn cao cả mà Thiên Chúa ban cho ta

§  Ngày thứ Bảy: Ăn năn dốc lòng trở về cùng hết lòng trông cậy, khiêm nhường và kính mến Chúa.

§  Ngày thứ Nhất: Gẫm về ơn Kính sợ Thiên Chúa

§  Ngày thứ Hai: Gẫm về ơn Đạo đức

§  Ngày thứ Ba: Gẫm về ơn Hiểu biết

§  Ngày thứ Tư: Gẫm về ơn Sức mạnh

§  Ngày thứ Năm: Gẫm về ơn Biết Lo liệu

§  Ngày thứ Sáu: Gẫm về ơn Thông minh

§  Ngày thứ Bảy: Gẫm về ơn Khôn ngoan

 

Một số hình ảnh “scan”: 

«
Next
»
Previous