Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

  


Thánh Catharina thành Sienna quen được gọi là “Tiến sĩ dẫn đàng kính Chúa thương người”. Một vị Hồng Y từng nhận xét về mẹ thánh rằng “Ngoài đức trinh nữ Maria, thì xưa nay thế gian chưa hề thấy người phụ nữ nào lạ lùng bằng bà thánh Catharina”. Chính bởi sự cao trọng của thánh nhân, hai thầy Dòng thánh Đa Minh đã dịch cuốn sách này từ tiếng Tây Ban Nha ra tiếng Việt nhằm làm sáng danh thánh Catharina và thôi thúc tình con cái của các chị em, các thành viên Dòng Ba ngày càng yêu mến mẹ thánh, nhất là bắt chước các nhân đức của thánh nhân.

Cuốn sách “Tuần Bảy Ngày Thứ Tư Kính Mẹ Thánh Catharina” gồm các bài chiêm niệm về các ơn ích thiêng liêng Chúa ban cho mẹ thánh:

(1) Ngày thứ Tư tuần lễ thứ nhất: Ngắm về sự Đức Chúa Giê-su cưới lấy mẹ thánh Catharina.

(2) Ngày thứ Tư tuần lễ thứ hai: Ngắm về sự Đức Chúa Giê-su đổi lấy lái tim mẹ thánh Catharina cách rất lạ lùng là thế nào.

(3) Ngày thứ Tư tuần lễ thứ ba: Ngắm về sự Đức Chúa Giê-su in năm dấu thánh người vào xác mẹ thánh Catharina.

(4) Ngày thứ Tư tuần lễ thứ tư: Ngắm về sự Đức Chúa Giê-su trao triều thiên và mạo gai cho mẹ thánh Catharina.

(5) Ngày thứ Tư tuần lễ thứ năm: Ngắm về sự chính tay Đức Chúa Giê-su cho mẹ thánh Catharina chịu lễ.

(6) Ngày thứ Tư tuần lễ thứ sáu: Ngắm về sự mẹ thánh Catharina chết lành.

(7) Ngày thứ Tư tuần lễ thứ bảy: Ngắm về sự mẹ thánh Catharina được sự vinh hiển trên giời dưới đất.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous