Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

SÁCH TẬP ĐI ĐÀNG NHÂN ĐỨC LỌN LÀNH - Quyển 3

 Một số hình ảnh “scan”:


SÁCH TẬP ĐI ĐÀNG NHÂN ĐỨC LỌN LÀNH - Quyển 1

 Một số hình ảnh “scan”:


SÁCH SỬA MÌNH

 


Tập Sách này thuộc thể loại sách suy niệm, chỉ về việc suy gẫm riêng trong phòng một năm ít là đủ tám ngày liên tiếp, theo luật riêng dòng thánh Augustinô. Ấy là chính những việc cần giúp cho nhiều người bỏ các sự thế gian, mà vào khấn trong dòng cho được tưởng nhớ một sự về phần linh hồn; cho nên các lề luật trong dòng đều dạy các thầy cùng các kẻ đã giúp việc trong dòng, năng ở riêng trong phòng mà làm việc trọng rất cần này. Tác giả kêu gọi: các thầy cả giữ lề luật ấy cho siêng năng, cùng thương linh hồn các kẻ giúp việc trong dòng, là kẻ thuộc về các thầy cả coi sóc linh hồn cùng phần xác, mà dạy kẻ ấy giữ việc ấy nữa.

Sách này tóm lại ba phần chỉ về ba sự cần: Một là, kẻ muốn sửa mình về phần linh hồn, phải làm; gẫm những lẽ có sức mạnh mà mở lòng cho được ăn năn tội, cùng ghét tội, và mến Đức Chúa Lời cho nên. Hai là, kẻ muốn sửa mình phải biết tỏ tường, là những sự xấu phải sửa trong mình cùng những sự lành phải giữ, các các nhân đức phải có cho được sử mình về các nết xấu, và các giống tội ở trong mình ta. Ba là, kẻ muốn sửa mình phải làm: là xét mình cho tỏ các tội đã phạm xưa nay mà xưng cho nên, cùng xét cho biết các nết xấu ở trong mình ta cho được sửa lại.

 

Một số hình ảnh “scan”:


SÁCH NGHĨA KINH CẦU ĐỨC BÀ


 


SÁCH NGẮM CHẦU VÀ VIẾNG RẤT THÁNH ĐỨC BÀ

 


Đức tin dạy rằng sau khi linh mục truyền phép bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Ki-tô. Do đó, Chúa Giê-su hiện diện trên các bàn thờ có nhà chầu để Mình Thánh Người. “Sách Ngắm Chầu Phép Sangtisimô Sacramentô Và Viếng Rất Thánh Đức Bà Maria” là cuốn sách giúp cho các tín hữu biết cách viếng Thánh Thể cho phải đạo. Cuốn sách được soạn đủ cho một tháng, mỗi ngày gồm suy niệm về một câu Lời Chúa và viếng Đức Trinh nữ Maria.

Nối tiếp là cuốn sách “Sách Tháng Rosario Đức Bà”. Sách này gồm 31 bài suy niệm về các mầu nhiệm kinh Mân Côi giúp cho các tín hữu chiêm ngắm mầu nhiệm cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Giê-su Ki-tô.

 

Một số hình ảnh “scan”:


SÁCH MẸO PHALANGSA


 

Một số hình ảnh “scan”:


SÁCH MẸO LATINH


 
Một số hình ảnh “scan”:


SÁCH LỄ CHO BỔN ĐẠO


 


SÁCH GIẢNG VỀ ĐỨC BÀ


 

Lòng sùng kính Đức Maria đã có từ lâu đời. Đức Trinh Nữ Maria là nguồn cảm hứng dạt dào để các tác giả suy tư về mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Người giáo hữu Annam có lòng kính chuộng yêu mến Đức Bà thật sâu sắc. Dầu vậy, các đấng giảng đạo hiểu được rằng lòng sùng kính này mới chỉ là những thói quen bắt chước, những kiểu nói bình dân truyền tai nhau trong đạo, còn cốt lõi của việc tôn kính thì chưa hiểu thấu. Bởi lẽ đó, các đấng giảng đạo đã dịch cuốn sách này ra tiếng Annam, để giúp các giáo hữu hiểu tường tận sự trọng kính Đức Mẹ là như thế nào.

 

Sách Giảng về Đức Bà gồm có ba phần:

·  Phần thứ nhất: GIẢNG VỀ SỰ RẤT THÁNH ĐỨC BÀ GIÚP VIỆC CHUỘC TỘI. Phần thứ nhất này gồm có bảy đoạn, giải thích và cắt nghĩa vai trò của Đức Mẹ trong công trình cứu độ của Thiên Chúa cần được hiểu ra sao.

·  Phần thứ hai: NÓI VỀ SỰ ĐỨC BÀ LÀM MẸ CÓ CÓ ĐẠO. Phần này gồm có bảy đoạn, nhằm trình bày cho các giáo hữu hiểu việc nói Đức Mẹ là Mẹ của chúng sinh là như thế nào.

·  Phần thứ ba: CẮT NGHĨA THÊM MỘT ÍT ĐIỀU VỀ NHỮNG SỰ ĐÃ NÓI TRONG HAI PHẦN TRƯỚC. Phần này có ba đoạn bổ túc nghĩa về các điều đã trình bày trong hai phần trước.

 

Một số hình ảnh “scan”:


SÁCH GIẢNG CẤM PHÒNG

 Một số hình ảnh “scan”: 


SÁCH GIẢNG CÁC NGÀY CHÚA NHẬT QUANH NĂM
 


SÁCH GẪM QUANH NĂM - Quyển V

 


Một số hình ảnh “scan”:


SÁCH GẪM QUANH NĂM - Quyển IV


 

Một số hình ảnh “scan”:


SÁCH GẪM QUANH NĂM - Quyển II


 

Một số hình ảnh “scan”:


SÁCH DẠY CÁCH ĐÁNH THỨC GIẤC THIÊNG LIÊNG


 


Một số hình ảnh “scan”: 


SÁCH DẪN ĐÀNG

 SÁCH CẮT NGHĨA CÁC NGÀY LỄ HỘI THÁNH


 

Tập sách này được trình bày theo lối hỏi-thưa. Qua đó tác giả sẽ cắt nghĩa về ý nghĩa của các ngày lễ đặc biệt được cử hành trong phụng vụ, nhằm giúp bổn đạo được hiểu cho tỏ ý nghĩa các ngày lễ này. Vậy trong mùa Át (Vọng), mùa Chay, mùa Phục sinh, các ngày lễ trọng trong Hội Thánh cử hành quanh năm để tôn kính Đức Chúa Giêsu, thì có ý nhắc lại cho ta nhớ nhằm làm tăng thêm lòng tin, cậy, kính mến Đức Chúa Trời. Những ngày lễ kính rất thánh Đức Bà, các thánh thiên thần, các thánh nam nữ, các thánh tử đạo, các thánh đồng trinh và các thánh khác, cũng nhắc lại cho tín hữu nhớ những gương sáng của các ngài.

Do đó tác giả tập sách chủ ý giúp các tín hữu suy ngắm các phép màu nhiệm trong đạo, về hạnh tích Đức Chúa Giêsu, Đức Bà, về gương các các thánh, cùng các ơn Chúa đã ban cho ta mà liệu chuẩn bị tâm hồn sao cho mừng các lễ ấy cho sốt sắng hơn cùng được nhiều ơn hồn xác hơn.


 Một số hình ảnh “scan”: 


QUẢNG DỤ TỘI NHÂN


 

Tập sách này có tựa đề là Sách dẫn dụ kẻ có tội mặc lòng, song le chính ý về sách này làm cho mọi bậc người sinh lòng ái mộ, và yêu chuộng sự nhân đức là sự đáng kinh trọng hơn mọi sự ;  hai là vì chẳng có sự nào khác nào cần, và sinh ích cho hết mọi người cho bằng sự nhân đức : mà thầy Venerabilis đã giải hai điều ấy trong phần thứ nhất và phần thứ hai : còn trong phần thứ ba, thì thầy ấy bẻ các lẽ người ta hay bày đặt, mà chần chừ ăn năn trở lại cùng Chúa, hay phó mình làm tôi kính mến Chúa hết lòng hết sức.

Trong ba phần trước hết, thì thầy Venerabilis có ý soi sáng trí khôn cho thông minh mà làm cho chịu các lẽ ; còn trong phần thứ bốn, thứ năm, thì thầy ấy dẫn cách cho đấng làm người tập tành đi đàng nhân đức cho phải phép ;  mà bởi vì sự nên lành thì tóm lại hai sự ; một là chẳng mắc sự tội ; hai là có sự nhân đức thật, cho nên trong phần thứ bốn thì thầy ấy dẫn cách cho được lánh sự tội, và các tính mê nết xấu là cội rễ mọi sự tội ; và trong phần thứ năm, thì thầy ấy ra mẫu mực cho được tập tành sự nhân đức.

Bộ sách này gồm có bốn quyển:

·     Quyển thứ nhất (1915): Giảng về sự nhân đức là sự tốt lành và sang trọng là dường nào.

·     Quyển thứ hai (1917): Giảng về những ơn lành phần hồn phần xác Đức Chúa Lời hứa ban cho kẻ lành người nhân đức, và cắt nghĩa mười hai ơn cả nhất tùy tòng nhân đức ở đời này.

·     Quyển thứ ba (1918): Giảng về các nhân đức và giải thích những lẽ chính cho đớng làm người được sửa mình đi đàng nhân đức, mà hoa nên người nhân đức thật.

·     Quyển thứ bốn: (chúng tôi không rõ).

 

Một số hình ảnh “scan”:


NHỮNG KINH ĐỌC TRƯỚC VÀ SAU KHI CHỊU LỄ Một số hình ảnh “scan”:


SÁCH NGẮM BA MƯƠI MỐT ĐIỀU


 

Đức Giáo hoàng Biển Đức XIV đã từng nói rằng: “Chẳng có sự gì tốt hơn, có ích hơn và cần hơn cho được rỗi linh hồn bằng sự năng nguyện ngắm cùng Đức Chúa Trời”. Vì lẽ đó, cuốn sách Ngắm Ba Mươi Mốt Điều được soạn ra nhằm giúp các giáo hữu suy niệm về các đạo lý trong Hội Thánh để mưu ích cho linh hồn. Sách gồm có 31 điều ngắm và mỗi điều ngắm thì gồm có ba lẽ để suy.

Sách Nói Về Phép Nhận Đức Chúa Giêsu Làm Vua Cai Trị Trong Cửa Nhà là cuốn sách nói về lòng sùng kính Trái Tim Chúa Giêsu. Sách là tập các bài suy niệm về các ơn ích thiêng liêng mà Trái Tim Chúa Giê-su đem lại cho những ai hết lòng yêu mến Người.

 

Một số hình ảnh “scan”:


NAM QUỐC ĐỊA DƯ


 


Một số hình ảnh “scan”:


SÁCH CẮT NGHĨA CÁC LỄ PHÉP VÀ CHỮ ĐỎ


 

“Các lễ phép cùng chữ đỏ” là những điều luật Tòa thánh đã ra về việc dâng lễ Missa, cùng việc đọc Kinh Nhật Tụng để những ai thực hiện hai việc trọng ấy thay mặt Hội Thánh phải giữ cho trọn cho đúng. Cuốn sách này là phần cắt nghĩa và hướng dẫn các thừa tác viên cử hành các nghi thức trong thánh Lễ và các giờ kinh Nhật Tụng cho đúng theo hướng dẫn của Giáo Hội.

Bố cục của cuốn sách được chia làm ba quyển:

·        Quyển I: dạy về những lễ phép, chia làm bốn phần: phần thứ I dạy về các lễ phép phải giữ khi làm lễ bàn thờ; phần thứ II dạy những lẽ phải giữ khi làm lễ Trọng; phần thứ III dạy các lễ phép phải giữ khi hát lễ mà không có thầy Phó tế; trong phần thứ IV sẽ dạy những điều về phép Mình Thánh Chúa Giê-su.

·        Quyển II: Cắt nghĩa những chữ đỏ trong Sách Nguyện và trong Sách Lễ, chia làm ba phần: phần thứ I giải thích các chữ đỏ chung trong Sách Nguyện; phần thứ II giải thích các chữ đỏ chung trong Sách Lễ; phần thứ III bổ sung hai phần trên.

·        Quyển III: Bản lễ phép Đức Giáo Hoàng Biển Đức XIII đã dọn ra cho các nhà thờ nhỏ ở Rô-ma.

“Sách Cắt Nghĩa Các Lễ Phép Và Chữ Đỏ” in lần thứ nhất tại Ninh Phú Đường năm 1875. Sách này đã được in lại lần thứ hai năm 1905 tại Kẻ Sở nhằm bổ sung và sửa lại luật chữ đỏ cho phù hợp với hướng dẫn của Hội Thánh từ trước đó.


Một số hình ảnh “scan”:


SỰ TÍCH RẤT THÁNH ĐỨC BÀ HIỆN RA Ở LỘ ĐỨC


 


Một số hình ảnh “scan”:


KỂ TÍCH ĐỨC BÀ RẤT THÁNH VĂN CÔI HIỆN RA TẠI FATIMA


 

Fatima là một ngôi làng nhỏ ở nước Bồ Đào Nha. Đây là miền đất sỏi đá và khô cạn. Nơi đây có một địa danh nổi tiếng gọi là Cova da Iria. Theo lịch sử nước này, ngày 14 tháng 8 năm 1385, trong trận chiến với nước Tây Ban Nha, vì quân lực của mình thì ít mà kẻ thù lại đông nên vua Gioan thứ nhất đã khấn cầu Đức Mẹ thương phù hộ cho được thắng trận. Đức Mẹ đã nhận lời và cho vua thắng trận. Để kính nhớ ơn lạ lùng Đức Mẹ ban cho, nhà vua đã xây một nhà Dòng tại đây để chuyên chăm truyền bá phép lần hạt Rất Thánh Mân Côi. Đến năm 1917, một phép lạ cả thể đã xảy ra tại đây khi Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ Lucia, Giaxinta và Phanxico để khuyên các tín hữu hãy siêng năng lần hạt mân côi, cải thiện đời sống và tôn sùng trái tim Đức Mẹ. Cuốn sách “Kể Tích Đức Bà Rất Thánh Văn Côi Hiện Ra Tại Làng Fatima Trong Nước Bồ Đào Nha” thuật lại phép lạ Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ Lucia, Giaxinta và Phanxico nhằm giúp các giáo hữu đốt nóng ngọn lửa sùng kính đức Maria cách đặc biệt.

Cuốn sách được xuất bản năm 1931 sau 14 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Bồ Đào Nha.KẺ NỮ TU THÁNH THIỆN


 


Một số hình ảnh “scan”:


THƯỜNG ĐÀM NHỰT DỤNG - HÁN TỰ LIỆT CA

 


Xưa nay, chữ nho là loại chữ thường được hình dung là rất khó học và cũng rất khó nhớ. Tác giả Hồ Ngọc Cẩn nhận thấy rằng những pho sách kinh điển thường dùng để học chữ nho như Tứ Thơ Chánh Văn hay Tam Thiên Tự tuy rất hay nhưng lại có quá nhiều chữ viễn dụng, và thiếu nhiều chữ cần dùng. Từ đó, ông đã biên soạn một tập sách nhỏ có nhan để là THƯỜNG ĐÀM NHỰT DỤNG HÁN TỰ DIỄN CA góp nhặt khoảng 2000 chữ mà ông cho là năng dùng trong các đơn từ, văn khế cũng như các sách phổ thông. Tập sách này được biên soạn theo lối vãn lục bát, xuôi lối xuôi vần, nhằm mục đích cho các học trò dễ học.

Sách được in lần đầu vào năm 1914. Hiện tại Thư viện TTHVĐM đang lưu giữ bản in lần thứ hai của tập sách này vào năm 1927.

 

Một số hình ảnh “scan”:


CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM


 


Một số hình ảnh “scan”: