Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 
Kinh Nhật Tụng là lời cầu nguyện của Giáo Hội, được trích phần lớn từ trong Sách Thánh, nhất là Thánh Vịnh. Kinh Nhật Tụng gồm phần lớn lời cầu nguyện của Thiên Chúa đã mạc khải cho nhân loại qua tác giả thánh. Kinh Nhật Tụng hiện giờ gồm có Kinh Nhật Tụng của các Linh mục thường đọc và Kinh Nhật Tụng Đức Mẹ.

“Kinh Nhật Tụng Đức Mẹ” là Kinh Nhật Tụng đơn giản dành cho một số dòng tu và người giáo hữu muốn tham dự vào nhịp cầu nguyện thường xuyên của Giáo Hội. Đọc kinh Nhật Tụng ta hoàn thành một bổn phận thiết yếu của con người là hợp với Giáo Hội dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen của mình hòa với lời ngợi khen của muôn loài. Thi sĩ Mai Lâm đã phiên dịch và cho xuất bản cuốn Kinh Nhật Tụng Đức Mẹ nhằm giúp các giáo hữu hiểu được ý nghĩa lời kinh mình đọc bằng ngôn ngữ của dân tộc mình.


Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous