Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 


Thánh Montfort là môn đệ trung thành của Thánh giá, của Đau khổ. Đời ngài đã dệt bằng những ngày tháng gian nan, khủng bố, vu khống, thất bại, … Tuy nhiên, càng chịu đau khổ, ngài càng say mê dấn thân vào đau khổ. Vì ngài thâm hiểu rằng: Đau khổ là chiến thắng, là thành công, là yêu đương xả kỷ. Không có đau khổ cũng không có chiến thắng vinh quang, không có thành công rực rỡ, không có yêu đương thành thực. Quả thật, đau khổ là một phương tiện quý hóa giúp cho người ta dễ đạt tới một tinh thần tận hiến quảng đại nhất, do đó, cũng mang lại nhiều kết quả nhất.

Lĩnh hội được tất cả những ý nghĩa cao siêu của đau khổ, thánh Montfort đã viết cuốn sách “Tâm Thư Gửi Người Yêu Đau Khổ” để gửi tới từng tông đồ đang hoạt động cho Nước Chúa và Nước Mẹ trị đến, để thúc đẩy họ can đảm chiến đấu. Tuy hiện tại bi đát đau thương nhưng vinh quang rực rỡ đón chờ họ trong một viễn tượng huy hoàng và rất mực an ủi. Bức tâm thư này gồm có hai phần:

(1) Phần thứ I. Những người yêu của đau khổ

(2) Phần thứ II. Thánh giá, quy tắc đời trọn lành tín hữu

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous