Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác


“Bản Giải Nghĩa Kinh Thiên Chúa, Kinh Ave” là cuốn sách được cha Chính già An soạn dựa theo sách Giống má của cha Tràng Thiều. Cuốn sách giải nghĩa kinh Thiên Chúa (kinh Lạy Cha) và kinh Ave (kinh Kính Mừng) theo hình thức hỏi thưa hầu giúp ích cho các tín hữu cầu nguyện được sốt mến hơn. Phần đầu của cuốn sách bàn về ích lợi của việc cầu nguyện, tiếp đến là phần giải nghĩa kinh Thiên Chúa và kinh Ave và kết thúc với phần bàn về mấy lễ phép trong đạo cùng các chức bậc trong Hội Thánh.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous