Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 Theo truyền thống của Giáo hội, tháng Mười Một là tháng cầu nguyện cho các linh hồn. Tuy nhiên, việc hướng dẫn các tín hữu hiểu và thực hành cho đúng việc đạo đức tốt lành này thì còn hạn chế. Cuốn sách “Sách Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn Nơi Lửa Giải Tội” do Cố Lương soạn nhằm giúp các giáo hữu hiểu rằng việc cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội không chỉ giúp ích cho các linh hồn ấy mà còn mưu ích cho cả chúng ta nữa vì khi ta cầu nguyện cho họ thì họ lại cầu bầu cho ta. Bố cục của cuốn sách gồm 30 bài suy niệm cho 30 ngày về việc cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội và một số kinh cần đọc cho các linh hồn.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous