Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác


“Thánh Giáo Thuyết Minh” là cuốn sách cắt nghĩa giáo lý cho rõ ràng về những điều Hội thánh dạy phải tin, những việc phải làm, phải tránh và các điều cần phải giữ. Cuốn sách được trình bày theo hình thức hỏi thưa ngắn gọn, dễ nhớ phù hợp cho các thiếu nhi dọn mình rước lễ vỡ lòng, rước lễ Bao đồng hoặc dọn mình chịu phép Thêm Sức hay cho các Dự tòng học đạo.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous