Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khácTập sách trình bày theo lối hỏi-thưa. Qua đó, cha chính Già An cắt nghĩa các điều răn trong kinh Mười Điều Răn. Ngài giải thích và hướng dẫn những bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm của Kitô hữu khi thực hành các điều răn. Ngài cũng chỉ ra những sự gây nên cớ mắc lỗi giới răn. Tình trạng nặng-nhẹ của hành vi xúc phạm đến Chúa và tha nhân. Đây là một cuốn sách vô cùng giá trị, nó sẽ giúp cho mọi tín hữu biết rõ hơn những bổn phận nào cần phải áp dụng trong đời sống để bày tỏ lòng kính mến Chúa và yêu thương anh chị em mình. Nó cũng chỉ ra những nguyên tác ứng xử công bằng với Chúa và với tha nhân.

Nội dung trình bày:

1.         Cắt nghĩa mười điều răn đạo thánh Đ.C.T

2.         Điều răn thư nhất

3.         Điều răn thứ hai

4.         Điều răn thứ ba

5.         Điều răn thứ bốn

6.         Điều răn thứ năm

7.         Điều răn thứ sáu và thứ chín

8.         Điều răn thứ bảy và thứ mười

9.         Điều răn thứ tám

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous