Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 Sách trình bày những phép tắc trong những tình huống cụ thể trong cuộc sống thường nhật. Tác giả quan niệm rằng ngọc là vật rất quý, hơi có vết cũng giảm mất giá-trị ; tấm gương tuy trong, có chút bụi trần bám vào cũng mờ ám ; những bức danh họa không phải là chỉ có những nét to. Tập sách Sơ-Học Lễ-Phép được ra đời nhằm giúp các cậu còn niên thiếu chuyên chăm tu dưỡng để nên người trưởng thành.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous