Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác


“Văn Chương Annam” được đức Giám mục Đa Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn soạn khi còn là linh mục ở địa phận Huế. Cuốn sách là bản hướng dẫn viết văn chương để cho các học sĩ viết cho đúng, cho hay. Bố cục của cuốn sách được chia làm 3 phần:

(1) Dạy chung mấy điều về văn chương

(2) Dạy về các thứ Văn bài: Trước thì Tán văn, sau thì Vận văn

(3) Dạy về Sử ký Văn chương, và gốc tích cùng chữ quốc âm

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous