Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác


Có nhiều con đường để nên thánh. Mỗi vị thánh là một con đường để dẫn ta về tới thiên đàng. Có vị thánh từ bỏ của cải thế gian ẩn mình mà tu hành trên rừng như thánh Antôn. Có vị thánh đem trót mình ở giữa đám hội cho được giảng giải đạo Thiên Chúa như thánh Đa Minh. Nhưng mọi con đường đều chung một mẫu số là mến Chúa và yêu người hết lòng. Sách “Truyện Bà Thánh Têrixa Hài Đồng Giêsu” cho thấy một mẫu gương nên thánh nhờ các việc nhỏ mọn nhưng với lòng mến Chúa hết lòng và gắn bó chặt chẽ với Người. Quyển sách này do chính thánh Têrêsa vâng lời Bề trên viết ra, gồm có 3 phần:

(1) Phần thứ nhất: kể lại những tích xảy ra trong gia đình và kể ra cùng mẹ Agnes de Jesu là chị người truyền chép.

(2) Phần thứ hai: kể ra những điều cao trọng về nhân đức thương yêu.

(3) Phần thứ ba: kể ra cách đi đàng nhân đức cho chắc chắn để lên đỉnh núi thánh cho chị cả của ngài là chị Marie du Sacré-Coeur.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous