Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 


Xưa nay, chữ nho là loại chữ thường được hình dung là rất khó học và cũng rất khó nhớ. Tác giả Hồ Ngọc Cẩn nhận thấy rằng những pho sách kinh điển thường dùng để học chữ nho như Tứ Thơ Chánh Văn hay Tam Thiên Tự tuy rất hay nhưng lại có quá nhiều chữ viễn dụng, và thiếu nhiều chữ cần dùng. Từ đó, ông đã biên soạn một tập sách nhỏ có nhan để là THƯỜNG ĐÀM NHỰT DỤNG HÁN TỰ DIỄN CA góp nhặt khoảng 2000 chữ mà ông cho là năng dùng trong các đơn từ, văn khế cũng như các sách phổ thông. Tập sách này được biên soạn theo lối vãn lục bát, xuôi lối xuôi vần, nhằm mục đích cho các học trò dễ học.

Sách được in lần đầu vào năm 1914. Hiện tại Thư viện TTHVĐM đang lưu giữ bản in lần thứ hai của tập sách này vào năm 1927.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous