Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác


 

Lòng sùng kính Đức Maria đã có từ lâu đời. Đức Trinh Nữ Maria là nguồn cảm hứng dạt dào để các tác giả suy tư về mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Người giáo hữu Annam có lòng kính chuộng yêu mến Đức Bà thật sâu sắc. Dầu vậy, các đấng giảng đạo hiểu được rằng lòng sùng kính này mới chỉ là những thói quen bắt chước, những kiểu nói bình dân truyền tai nhau trong đạo, còn cốt lõi của việc tôn kính thì chưa hiểu thấu. Bởi lẽ đó, các đấng giảng đạo đã dịch cuốn sách này ra tiếng Annam, để giúp các giáo hữu hiểu tường tận sự trọng kính Đức Mẹ là như thế nào.

 

Sách Giảng về Đức Bà gồm có ba phần:

·  Phần thứ nhất: GIẢNG VỀ SỰ RẤT THÁNH ĐỨC BÀ GIÚP VIỆC CHUỘC TỘI. Phần thứ nhất này gồm có bảy đoạn, giải thích và cắt nghĩa vai trò của Đức Mẹ trong công trình cứu độ của Thiên Chúa cần được hiểu ra sao.

·  Phần thứ hai: NÓI VỀ SỰ ĐỨC BÀ LÀM MẸ CÓ CÓ ĐẠO. Phần này gồm có bảy đoạn, nhằm trình bày cho các giáo hữu hiểu việc nói Đức Mẹ là Mẹ của chúng sinh là như thế nào.

·  Phần thứ ba: CẮT NGHĨA THÊM MỘT ÍT ĐIỀU VỀ NHỮNG SỰ ĐÃ NÓI TRONG HAI PHẦN TRƯỚC. Phần này có ba đoạn bổ túc nghĩa về các điều đã trình bày trong hai phần trước.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous