Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác


 

Fatima là một ngôi làng nhỏ ở nước Bồ Đào Nha. Đây là miền đất sỏi đá và khô cạn. Nơi đây có một địa danh nổi tiếng gọi là Cova da Iria. Theo lịch sử nước này, ngày 14 tháng 8 năm 1385, trong trận chiến với nước Tây Ban Nha, vì quân lực của mình thì ít mà kẻ thù lại đông nên vua Gioan thứ nhất đã khấn cầu Đức Mẹ thương phù hộ cho được thắng trận. Đức Mẹ đã nhận lời và cho vua thắng trận. Để kính nhớ ơn lạ lùng Đức Mẹ ban cho, nhà vua đã xây một nhà Dòng tại đây để chuyên chăm truyền bá phép lần hạt Rất Thánh Mân Côi. Đến năm 1917, một phép lạ cả thể đã xảy ra tại đây khi Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ Lucia, Giaxinta và Phanxico để khuyên các tín hữu hãy siêng năng lần hạt mân côi, cải thiện đời sống và tôn sùng trái tim Đức Mẹ. Cuốn sách “Kể Tích Đức Bà Rất Thánh Văn Côi Hiện Ra Tại Làng Fatima Trong Nước Bồ Đào Nha” thuật lại phép lạ Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ Lucia, Giaxinta và Phanxico nhằm giúp các giáo hữu đốt nóng ngọn lửa sùng kính đức Maria cách đặc biệt.

Cuốn sách được xuất bản năm 1931 sau 14 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Bồ Đào Nha.


«
Next
»
Previous