Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác


 

Tập sách này được trình bày theo lối hỏi-thưa. Qua đó tác giả sẽ cắt nghĩa về ý nghĩa của các ngày lễ đặc biệt được cử hành trong phụng vụ, nhằm giúp bổn đạo được hiểu cho tỏ ý nghĩa các ngày lễ này. Vậy trong mùa Át (Vọng), mùa Chay, mùa Phục sinh, các ngày lễ trọng trong Hội Thánh cử hành quanh năm để tôn kính Đức Chúa Giêsu, thì có ý nhắc lại cho ta nhớ nhằm làm tăng thêm lòng tin, cậy, kính mến Đức Chúa Trời. Những ngày lễ kính rất thánh Đức Bà, các thánh thiên thần, các thánh nam nữ, các thánh tử đạo, các thánh đồng trinh và các thánh khác, cũng nhắc lại cho tín hữu nhớ những gương sáng của các ngài.

Do đó tác giả tập sách chủ ý giúp các tín hữu suy ngắm các phép màu nhiệm trong đạo, về hạnh tích Đức Chúa Giêsu, Đức Bà, về gương các các thánh, cùng các ơn Chúa đã ban cho ta mà liệu chuẩn bị tâm hồn sao cho mừng các lễ ấy cho sốt sắng hơn cùng được nhiều ơn hồn xác hơn.


 Một số hình ảnh “scan”: 

«
Next
»
Previous