Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác


Địa phận Trung mới biệt lập từ địa phận Tây nên còn non trẻ, thiếu thốn nhiều mặt từ cơ sở vật chất đến cơ cấu tổ chức hàng giáo phẩm, đời sống đạo của giáo dân còn chưa vững, thiếu hiểu biết về các phép trong đạo. Thấy được các nhu cầu cần kíp đó, nhất là lề thói sống đạo của giáo dân nên các giám mục đã dày công giáo dưỡng. Qua các thư các ngài đã hướng dẫn tỉ mỉ từng điều từng phép, từ những phép căn cốt là các bí tích cho đến việc kinh hạt nguyện ngắm rước sách. Theo đó cũng truyền những điều phải làm phải giữ để giáo dân sống đạo cách xứng hợp. Việc xây dựng các cơ sở, đào tạo ơn gọi và hướng dẫn các thầy cả thi hành các phận vụ là việc được các giám mục quan tâm và dành nhiều tâm huyết. Sách gồm 92 thư được sắp xếp theo thứ tự thời gian trươc sau và 2 phần mục lục: 1/ phần mục chung về các thư cho 2 quyển 1 và 2; 2/ phần mục lục giải nghĩa các từ chung cho quyển1 và 2. Trong một số thư còn kèm theo bản mẫu hướng dẫn việc tra nhân khẩu, tờ rao kẻ muốn kết bạn, sổ những kẻ chịu phép rửa tội, phép confimasong …

Sách được lưu trữ tại Tu Viện Cát Đàm Thái Bình và Thư Viện Trung Tâm Học Vấn Đa Minh được phép sử dụng.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous