Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khácSách thu thập các thư của các giám mục thuộc dòng Đa Minh coi sóc địa phận Đông Đàng Ngoài từ năm 1759 cho đến trước khi chia tách thành hai giáo phận là Đông và Trung năm 1849. Sách gồm 32 thư và phần mục lục tóm tắt lại nội dung các thư. Các thư là một tuyển tập hướng dẫn đời sống tâm linh cũng như các bổn phận mà các thầy cả và bổn đạo phải giữ từ việc nguyện ngắm hàng ngày cho đến việc cử hành và chịu các bí tích. Sách hướng dẫn việc thành lập các hội đoàn trong các xứ đạo. Bên cạnh đó cũng hướng dẫn về đời sống, kỷ luật tu trì của các tu sĩ của các dòng trong giáo phận.

Sách được lưu trữ tại Tu Viện Cát Đàm Thái Bình và Thư Viện Trung Tâm Học Vấn Đa Minh được phép sử dụng.


Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous