Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 “Sách Giống Má”, cũng gọi là sách “Giống Má Thiêng Liêng”, vì các điều trong sách này là như hạt giống thiêng liêng, vì các điều trong sách này là như hạt giống thiêng liêng gieo vào trong lòng độc giả hay thính giả về sách này, để sinh ra hoa quả thiêng thiêng, là việc lành phúc đức.

Bộ sách Thiêng liêng này gồm có 3 quyển:

(1) Quyển Thứ Nhất giảng về các nhân đức, cùng những việc anh em phải làm cho được nên người nhân đức. Đồng thời giảng giải dạy dỗ người ta đi đàng phúc đức ở đời này theo gương Đức Chúa Giêsu.

(2) Quyển Thứ Hai giảng về các việc anh em phải làm cho được nên người nhân đức. Bởi trong quyển này tác giả có ý trình bày về các nhân đức quá sức tự nhiên Đức Chúa Trời đã in vào linh hồn, nên những ai muốn đi đàng nhân đức trọn lành, thì phải ra sức lo liệu cho mình được khỏi tội trọng.

(3) Quyển Thứ Ba giảng về sự anh em cần phải giúp kẻ liệt lào dọn mình chịu các phép bí tích, cùng dọn mình chết lành là thể nào; và khi có kẻ nào qua đời, thì anh em phải lo liệu cho được cất xác kẻ ấy thể nào nữa.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous