Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 Xưa việc học hỏi giáo lý thường chỉ dựa theo hình thức hỏi thưa ngắn gọn dễ nhớ. Tuy nhiên, việc cắt nghĩa từng câu thì chưa có. SÁCH CẮT NGHĨA BỔN LẼ CẦN là tác phẩm được Cố Tín soạn nhằm giải nghĩa từng câu bổn giúp người giáo hữu không chỉ dừng lại ở việc thuộc lòng nhưng còn hiểu được nội dung câu giáo lý. Cuốn sách được trình bày theo thứ tự như trong Sách Bổn lẽ cần của Địa phận Nam (tức Giáo phận Vinh ngày nay) gồm 4 phần:

·  Phần thứ nhất: Dạy về sự Đ.C.T dựng nên trời đất, cùng về ba sự mầu nhiệm cao cả trong đạo Đ.C.T, bốn sự sau, cùng cắt nghĩa kinh Tin kính.

·    Phần thứ hai: Dạy về những phép trọng hơn trong đạo thánh Đ.C.T, gọi là bảy phép Sacramentô.

·   Phần thứ ba: Dạy về mười sự răn Đức Chúa Trời, cùng sáu sự răn Hội thánh và sự tội cùng những sự dữ bởi tội mà ra.

·    Phần thứ tư: Dạy về ơn Đ.C.T, sự cầu nguyện, dấu câu rút, nghĩa kinh Lạy Cha, kinh Lạy mầng, cùng những việc bổn đạo phải làm hằng ngày.

Bốn phần này tương ứng với bốn phần trong sách Giáo lý Hội thánh Công giáo hiện nay.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous