Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 


“Trinh Nữ Viện” là cuốn sách được đức Cha Petrus Munagorri Trung soạn cho các chị em nhà phước. Nội dung của tác phẩm bàn về các lề luật riêng dành cho các chị em, cũng như giải thích cho rõ ràng và dễ hiểu các lề luật ấy giúp chị em sống xứng đáng với ơn gọi của mình. Các lề luật này gồm 24 điều:

§  Điều 1-4: Trích lại các văn kiện của Tòa Thánh và của hai Công đồng tại Kẻ Sặt và Kẻ Sở liên hệ đến các chị em nhà phước.

§  Điều 5-21: Bàn về các nhân đức và việc thực hành nó.

§  Điều 22: Bàn về sự các bà mụ cô ả coi sóc chị em.

§  Điều 23: Bàn về sự chị em dòng Ba phải biết cùng kính và mến Dòng cách riêng là thế nào.

§  Điều 24: Các điều tóm lược.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous