Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

 

Sau khi thánh Đa Minh tạ thế, thói quen thờ kính thánh Đa Minh cách riêng trong mười lăm ngày thứ Ba trước lễ đầu dòng đã được các anh em trong Dòng cùng những người yêu mến thánh nhân đã xuất hiện để nhắc nhớ những ơn lành vô giá người đã để lại cho các giáo hữu khi lập phép Mân Côi. Việc tôn kính này được đức Giáo hoàng Biển Đức XIII (từ 1724 đến 1730) cổ võ. Người tín hữu Annam có lòng yêu mến thánh Đa Minh cách đặc biệt. Vì thế, cha Tràng An đã dịch cuốn sách Gương phúc ông thánh Đôminnicô từ bản tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Việt để giúp người tín hữu suy niệm về các nhân đức của thánh nhân dễ dàng và bổ ích hơn.

Cuốn sách này gồm 15 bài suy niệm về các nhân đức của thánh Đa Minh được dùng cho 15 ngày thứ Ba của 15 tuần. Mỗi bài suy niệm có hai điều. Tuy vậy, ta có thể tùy ý suy niệm một điều vào buổi sáng và một điều vào buổi chiều.

 

Một số hình ảnh “scan”:

«
Next
»
Previous